• Méér!

  Wetenschapsbundel Méér! pleit voor een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes
 • De Haas in de Marathon

  De eerste politieke partij die niet uitgaat van het menscentraal denken
 • Nicolaas G. Pierson Foundation presenteert undercover opnamen onverdoofd ritueel slachten

  Op de beelden is te zien is hoe schapen, runderen, geiten, kippen en konijnen zonder verdoving worden geslacht door middel van een halssnede.
 • Sea the Truth

  In 2048 zijn de oceanen leeggevist
 • Meat the Truth

  Een vegetariër in een Hummer is milieu-vriendelijker dan een vleeseter in een Toyota Prius

De NGPF

De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur.

De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving.

Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek.

Nieuws

 

supportus
meatthetruth
seathetruth