ANBI gegevens

Naam van de ANBINicolaas G. Pierson Foundation (NGPF)
Volledige naam:  Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson
RSIN nummer817237549
PostadresPostbus 15277
1001 MG Amsterdam
e-mailadresinfo@ngpf.nl
telefoonnummer020-5203877
DoelstellingDe stichting heeft tot doel:
Het tot verdere ontwikkeling brengen van de maatschappijvisie van de Partij voor de Dieren. De beginselverklaring van de Partij voor de Dieren is hierbij het uitgangspunt.
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de Partij voor de Dieren en haar vertegenwoordigers in alle politieke functies en organen. Het doen van aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van dierenwelzijn neemt hierbij een voorname plaats in.
Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplanIn 2014 zal de Nicolaas G. Pierson Foundation verder bouwen aan haar doelstelling om bestaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn (in de ruimste zin van het woord) te vertalen naar publieksvriendelijke en toegankelijke informatie. Met name wetenschappelijke informatie die het grote publiek niet bereikt, maar die wel van groot belang is voor het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van bijvoorbeeld volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, heeft onze speciale belangstelling. Ook het initiëren van nieuw of aanvullend onderzoek behoort tot onze mogelijkheden en ambities.
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurdersN.K. Koffeman (Niko), voorzitter, gezamenlijk bevoegd
A.J. Dekker (Ton), vicevoorzitter, gezamenlijk bevoegd
R.F. Mooseker (Renate), penningmeester, gezamenlijk bevoegd
K.E. Soeters (Karen), secretaris, gezamenlijk bevoegd
BeloningsbeleidDe bestuurders van de NGPF ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid van de NGPF is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamhedenIn 2012 is het boek Sea the Truth, Essays on Overfishing, Pollution and Climate Change  gepubliceerd, een bundel met wetenschappelijke bijdragen rond de situatie van de wereldzeeën, gerelateerd aan vervuiling, commerciële visvangst, viskwekerijen en klimaatverandering. In 2013 is verder gegaan met de distributie en promotie ervan.
In oktober 2012 vond de première van de documentaire De Haas in de Marathon plaats. De film werd in opdracht van de Nicolaas G. Pierson gemaakt door filmmaker Joost de Haas en handelt over de ontstaansgeschiedenis met wetenschappelijke duiding van de Partij voor de Dieren en haar rol in het politieke krachtenveld. De film is in 2013 vertaald naar onder andere het Russisch en er zijn voorstellingen georganiseerd in onder meer de Oekraïne, Brazilië en Turkije.
In de in mei 2013 uitgebrachte bundel Méér! pleiten onafhankelijke wetenschappers voor een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes. De boeken zijn onder andere gestuurd naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer en naar de Duurzame Top 100.
De door de NGPF in 2010 uitgebrachte bundel Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change is in 2013 in het Frans vertaald en in Frankrijk en Canada uitgebracht.
Op 29 augustus 2012 publiceerde de Nicolaas G. Pierson Foundation het onderzoeksrapport Nederlands geld, vreemd vlees. Dit rapport werd samengesteld door onderzoeksbureau Both Ends, in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Het rapport borduurt voort op eerder onderzoek dat gedaan is door Wakker Dier naar de Nederlandse financiering van megastallen in het buitenland.
Eind maart 2012 is de Nicolaas G. Pierson Foundation gestart met het Meat the Truth – Next Generation traineeship. Een groep van zesentwintig studenten en young professionals hebben zich acht maanden lang bezig gehouden met de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. In navolging hiervan startte eind 2013 een nieuw traineeship Future Food Academy dat doorloopt tot in 2014. Het traineeship is een Vlaams-Nederlandse samenwerking en doel is jongeren van 2 landen (België en Nederland) met elkaar in contact te brengen, waarbij ze zelf een actieproject opzetten met betrekking tot de besluitvorming omtrent duurzame voeding.  Het project wordt medegefinancierd door Youth in Action van de EU.
In 2012 en 2013 organiseerde de NGPF themamiddagen over de jacht en megastallen.
Financiële verantwoordingFinanciële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2014
Financiële verantwoording 2013
Financiële verantwoording 2012