Medewerkers

De Nicolaas G. Pierson Foundation heeft een kleine staf van betaalde medewerkers, maar is ook in een belangrijke mate aangewezen op de inzet van vrijwilligers.