Vragen n.a.v. online symposium Dierenrechten

Dank voor het volgen van het online symposium over de wet Dieren van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF). Inmiddels hebben heel veel kijkers ons vragenformulier ingevuld. Dank daarvoor. Het formulier is nu gesloten. We hopen u tijdens een volgend (online) symposium weer te mogen begroeten.