Nieuws

Themabijeenkomst over bijen

Themabijeenkomst over bijen

Op zaterdagmiddag 21 november organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation een themabijeenkomst over bijen voor leden van de Partij voor de Dieren en hun introducés. Tijdens deze themabijeenkomst gaven verschillende wetenschappers en experts lezingen. 

Bijen zijn essentieel voor de voedselproductie. 84 procent van de belangrijkste gewassoorten voor menselijke consumptie, zoals fruit, groenten en noten, is afhankelijk van bestuivende insectensoorten. Van de Europese wilde bijensoorten wordt 9,2 procent met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit onderzoek van de International Union for Conservation of Nature. Naar verwachting zal dit percentage in de nabije toekomst oplopen tot 14,4 procent. Bijen, die een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van gewassen, lopen vooral gevaar door intensieve landbouw en de daarbij gebruikte pesticiden.

Tijdens de themabijeenkomst over bijen spraken de volgende wetenschappers en experts:

Sonne Copijn
Sonne Copijn is biologisch-dynamisch imker en activiste. Ze vertelt het verhaal van de bijen. Hun eeuwenoude rol als verbinder, voedselproducent, ambassadeur en mensenvriend. Ze is de oprichter van de Bee Foundation, geeft trainingen en workshops en adviseert over bijvriendelijke beplanting.

Frank Berendse
Frank Berendse is Hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie bij Wageningen UR. Verder is hij o.a. bestuurslid bij Natuurmonumenten, vice-voorzitter en bestuurslid bij SOVON, raadslid bij de Raad voor Natuur- en milieuonderzoek en lid van de commissie Europese Academies van Wetenschappen die de Europese Commissie adviseert over nieuw beleid m.b.t. neonicotinoïden.

Corinne Cornelisse
Corinne Cornelisse is sinds 2009 werkzaam als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag. Zij studeerde Milieu-maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en behaalde haar Master in Environment and Resource Management in 2007 aan de Vrije Universiteit.

Na de presentaties was er de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen.

 

Sonne Copijn

Sonne Copijn | Foto: Nicolaas G. Pierson Foundation