Tag Archives: veehouderij

Nieuwe animatie: Landgebruik in Nederland

Nieuwe animatie: Landgebruik in Nederland

Als we ons land op een slimme manier herverdelen, pakken we heel veel problemen in één keer aan. De helft van ons land wordt gebruikt voor de vee-industrie. Daardoor is er te weinig ruimte voor woningen en natuur, en worstelen we met stikstof, broeikasgassen, vervuiling van bodem, lucht en water, en ziekten die overspringen van dier op mens.

We kunnen zorgen voor méér natuur en biodiversiteit, meer ruimte voor natuur-inclusief gebouwde huizen, een schonere leefomgeving en een veiligere wereld voor iedereen, mens én dier. Dat hoeft niet eens veel geld te kosten; het vergt vooral verstandige keuzes.

Meer ruimte voor wonen én natuur
De Nicolaas G. Pierson Foundation zette de feiten over het huidige grondgebruik en de gevolgen daarvan op een rij en maakte in samenwerking met bureau Clarify de animatie ‘Meer ruimte voor wonen en natuur: landgebruik in Nederland’.

Bekijk de animatie hieronder en klik hier voor achtergrondinformatie en bronnen.

Interview met prof.dr. Harry Aiking

In een interview met de Nicolaas G. Pierson Foundation spreekt prof.dr. Harry Aiking over de impact van de veehouderij op klimaatverandering, voedselproductie, eiwittransitie, biodiversiteit, de wereldvoedselvoorziening en duurzaamheid.

Bekijk het interview hieronder: