Tag Archives: dierziekten

Animatie: ‘Zoönosen: Zieke Toekomst’

Animatie: ‘Zoönosen: Zieke Toekomst’

Zoönosen zijn dierziekten die van dier op mens kunnen overgaan. De Nicolaas G. Pierson Foundation maakte hier een mini-documentaire over, als onderdeel van een grotere clusterdocumentaire, genaamd One Single Planet, die zich naast zoönosen richt op de wereldvoedselverdeling, de wereldwatercrisis en biodiversiteit.

In navolging van de documentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation een drietal animaties gemaakt, die het gevaar van zoönosen laten zien, maar ook weergeven wat de oplossingen zijn. Deze drie animaties werden op zondag 30 septe,mber 2018 tijdens een symposium in het Rozentheater te Amsterdam voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.

Hieronder kunt u de animatie “Zoönosen: Zieke Toekomst” bekijken.

© Nicolaas G. Pierson Foundation

Animatie: ‘Zoönosen: Ziek Heden’

Animatie: ‘Zoönosen: Ziek Heden’

Zoönosen zijn dierziekten die van dier op mens kunnen overgaan. De Nicolaas G. Pierson Foundation maakte hier een mini-documentaire over, als onderdeel van een grotere clusterdocumentaire, genaamd One Single Planet, die zich naast zoönosen richt op de wereldvoedselverdeling, de wereldwatercrisis en biodiversiteit.

In navolging van de documentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation een drietal animaties gemaakt, die het gevaar van zoönosen laten zien, maar ook weergeven wat de oplossingen zijn. Deze drie animaties werden op zondag 30 septe,mber 2018 tijdens een symposium in het Rozentheater te Amsterdam voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.

Hieronder kunt u de animatie “Zoönosen: Ziek Heden” bekijken.

 

© Nicolaas G. Pierson Foundation

Animatie: ‘Zoönosen: Ziek Verleden’

Animatie: ‘Zoönosen: Ziek Verleden’

Zoönosen zijn dierziekten die van dier op mens kunnen overgaan. De Nicolaas G. Pierson Foundation maakte hier een mini-documentaire over, als onderdeel van een grotere clusterdocumentaire, genaamd One Single Planet, die zich naast zoönosen richt op de wereldvoedselverdeling, de wereldwatercrisis en biodiversiteit.

In navolging van de documentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation een drietal animaties gemaakt, die het gevaar van zoönosen laten zien, maar ook weergeven wat de oplossingen zijn. Deze drie animaties werden op zondag 30 september 2018 tijdens een symposium in het Rozentheater te Amsterdam voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.

Hieronder kunt u de animatie “Zoönosen: Ziek Verleden” bekijken.

© Nicolaas G. Pierson Foundation

Nano-cluster: Zoönosen

Nano-cluster: Zoönosen

Vijf miljoen slachtvarkens in Nederland zijn drager van het Hepatitis-E virus. Geelzucht. En Hepatitis E komt ook steeds vaker bij mensen voor. Nergens ter wereld zijn meer mensen dragers van het Hepatitis-E virus dan in Nederland. Bijna nergens ter wereld worden zoveel varkens gefokt op zo’n klein oppervlak. Bij de bloedbank Sanquin maakt men zich grote zorgen.

Continue Reading