Nano-cluster: Zoönosen

Nano-cluster: Zoönosen

Vijf miljoen slachtvarkens in Nederland zijn drager van het Hepatitis-E virus. Geelzucht. En Hepatitis E komt ook steeds vaker bij mensen voor. Nergens ter wereld zijn meer mensen dragers van het Hepatitis-E virus dan in Nederland. Bijna nergens ter wereld worden zoveel varkens gefokt op zo’n klein oppervlak. Bij de bloedbank Sanquin maakt men zich grote zorgen.

De veehouderij in Nederland vormt een steeds groter gevaar voor mensen. Daarom zou het voor mens en dier beter zijn als de veestapel wordt ingekrompen en de productie van dierlijke producten wordt beperkt.

Plan B stelt dat de overheid de regie in handen moet nemen.

Meer weten? Kijk op www.OneSinglePlanet.nl 

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.