Tag Archives: bestrijdingsmiddelen

Nano-cluster: Landbouw

Nano-cluster: Landbouw

Gangbare landbouw kan op termijn de wereld niet voeden. Kunstmest raakt op, en dat is maar goed ook. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een groot gevaar voor bijen en andere bestuivers. Genetisch gemanipuleerde gewassen brengen grote onzekerheden met zich mee en dierlijke mest kan een besmettingshaard vormen voor ziekten bij mensen en dieren.

Continue Reading