Nano-cluster: Landbouw

Nano-cluster: Landbouw

Gangbare landbouw kan op termijn de wereld niet voeden. Kunstmest raakt op, en dat is maar goed ook. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een groot gevaar voor bijen en andere bestuivers. Genetisch gemanipuleerde gewassen brengen grote onzekerheden met zich mee en dierlijke mest kan een besmettingshaard vormen voor ziekten bij mensen en dieren.

Biologische, plantaardige landbouw heeft wél een toekomst. Het verbouwen van wisselgewassen met plantaardige compost is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid van mensen en dieren en is nog efficiënter ook. Bij deze vorm van landbouw is er sprake van minder landgebruik en minder broeikasgassen. Een echte groene revolutie

In Plan B:

  • Stoppen we met chemische bestrijdingsmiddelen
  • Beschermen we de natuur, juist ook in landbouwgebieden
  • En zaaien we wilde bloemen in op akkerranden om bijen overlevingskansen te bieden en onze gewassen te verrijken.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.