Nieuws

Online symposium over de band tussen mensen en andere dieren

Online symposium over de band tussen mensen en andere dieren

Op maandagavond 17 mei organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation een online symposium over de band tussen mensen en andere dieren. Het was de tweede keer dat de NGPF zo’n online symposium aanbood en het animo was wederom zeer groot: zo’n duizend mensen hadden zich aangemeld. De presentatie was in handen van Karen Soeters, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation.

Dier en Mens
Onlangs verscheen het boek Dier en mens, geschreven door Maarten Reesink. Het is de eerste Nederlandstalige inleiding in dier-mensstudies, het internationaal snelgroeiende terrein waarin de relaties tussen mensen en dieren bestudeerd worden vanuit diverse wetenschappelijke disciplines. Eeuwenlang werden dieren alleen vanuit de biologie onderzocht, als instinctief reagerend object. Maar nieuwe inzichten vanuit disciplines als de filosofie, sociologie, taalwetenschap en het recht hebben onze kijk op dieren veranderd. Het blijkt dat dieren ook taal, cultuur, ideeën en gevoelens hebben. Dit betekent dat we fundamenteel andere vragen moeten stellen over én aan dieren.
Een voorbeeld van dit veranderde perspectief op dieren is onderzoek dat taalwetenschapper Leonie Cornips momenteel doet naar taal bij koeien. Zij duidt het geluid dat koeien produceren in samenhang met het gedrag en de sociale context van de dieren en weet inmiddels precies hoe zij een koe moet groeten.

Tijdens het symposium nodigden Maarten Reesink en Leonie Cornips ons uit om met nieuwe ogen naar andere dieren te gaan kijken en om beter naar ze te gaan luisteren.

Honderden vragen
Beide sprekers hielden een lezing van zo’n 20 minuten, waarna ze bij Karen Soeters aan tafel aanschoven om vragen van de kijkers te beantwoorden. Er stroomden honderden vragen binnen, waaruit de moderatoren een selectie maakten om aan tafel te behandelen.
De Nicolaas G. Pierson Foundation kijkt terug op een zeer geslaagd symposium en hoopt bij toekomstige evenementen wederom zoveel kijkers te mogen begroeten.

Maarten Reesink
Maarten Reesink geeft al ruim tien jaar college over dier-mensstudies (Human-Animal-Studies) bij de afdeling Mediastudies en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was onder meer betrokken bij de start van de opleiding Future Planet Studies aan de UvA en van aspirant-omroep Piep (nu AnimalsToday.nl). Daarnaast was hij lid van het College van Advies bij de Partij voor de Dieren en werkte hij als vrijwillige rondleider bij Artis. Recent richtte hij met collega’s en studenten het Centrum voor DierMens Studies Nederland op.

Leonie Cornips
Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Als taalkundige en sociolinguïst richtte zij haar onderzoek altijd op (de rol van) taal bij mensen, totdat zij zich realiseerde dat ook dieren taal en cultuur kennen. In haar nieuwste onderzoek houdt zij zich bezig met hoe dieren en mensen met elkaar communiceren (interspecies communication).

Het symposium is hieronder terug te kijken: