Tag Archives: EFSA

Opinie: Gentech is Paard van Troje binnenhalen

Opinie: Gentech is Paard van Troje binnenhalen

Een open en eerlijke discussie over de ethische aspecten en de risico’s van genetische manipulatie wordt onmogelijk gemaakt, stellen Natasja Oerlemans, landbouwadviseur voor de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, en Niko Koffeman, senator voor de PvdD.

Verburg wil genetische modificatie uit de taboesfeer halen. Wat zij eigenlijk bedoelt is dat het verzet van verontruste burgers tegen de teelt van gentech gewassen maar eens afgelopen moet zijn.

Achter de schermen is de keuze voor gentech al lang gemaakt. Economische belangen tellen in de landbouw blijkbaar zwaarder dan het voorzorgsprincipe en ethische afwegingen. De sector wordt verblind door het perspectief van goedkoper voer en ziektevrije aardappelen. Terwijl er al levensgrote risico’s opdoemen.

Uit Engels onderzoek blijkt dat gentech- koolzaad schadelijke effecten heeft op de natuur. Oostenrijkse onderzoekers toonden aan dat muizen ziek worden van gemanipuleerd voedsel. In de besluitvorming van het ministerie van LNV wordt desondanks nog steeds blind gevaren op de gentechbeoordeling door de EFSA. Lange termijneffecten op het ecosysteem zijn echter niet meegenomen in die beoordeling. Ook zijn de risicobeoordelingen vooral gebaseerd op de gegevens van de gentechbedrijven zelf.

Bovendien wordt nauwelijks gekeken naar de machtspositie van multinationals als Monsanto. Het kwekersrecht is ten dode opgeschreven. Boeren in Canada waarvan velden met traditionele gewassen besmet zijn met gentech worden zelfs aangeklaagd omdat zij niet hebben betaald voor het gentechpatent. In Duitsland besliste de rechter dat bijenhouders moeten wijken omdat de honing besmet kan raken met pollen van gentech-maïs. Het toestaan van gengewassen betekent het einde voor de biologische landbouw in Nederland.

De taboesfeer rond biotechnologie blijft bestaan zolang de minister de positieve kanten van gentech uitvergroot en de bezwaren afdoet als emotie. Dat we met gentech een paard van Troje binnenhalen, lijkt de sector nauwelijks te deren. Agrariërs zouden juist volop moeten inzetten op continuïteit en het voorzorgsprincipe. Wanneer de genetische geest uit de fles is en de grenzen van de natuur geforceerd zijn, is er geen weg terug.