Online symposium: Dier en Mens

Online symposium: Dier en Mens

Op maandagavond 17 mei organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation een online symposium over de band tussen mensen en andere dieren. Het was de tweede keer dat de NGPF zo’n online symposium aanbood en het animo was wederom zeer groot: zo’n duizend mensen hadden zich aangemeld. De gasten deze avond waren Maarten Reesink en Leonie Cornips.

Dier en Mens
Van Maarten Reesink verscheen onlangs het boek “Dier en mens”, de eerste Nederlandstalige inleiding in dier-mensstudies. Dier-mensstudies is het internationaal snelgroeiende terrein waarin de relaties tussen mensen en dieren bestudeerd worden vanuit diverse wetenschappelijke disciplines. Eeuwenlang werden dieren alleen vanuit de biologie onderzocht, als instinctief reagerend object. Maar nieuwe inzichten vanuit disciplines als de filosofie, sociologie, taalwetenschap en het recht hebben onze kijk op dieren veranderd. Het blijkt dat dieren ook taal, cultuur, ideeën en gevoelens hebben. Dit betekent dat we fundamenteel andere vragen moeten stellen over én aan dieren.
Taalwetenschapper Leonie Cornips is de belichaming van het veranderende perspectief op dieren door onderzoekers die zich tot voor kort uitsluitend met mensen bezighielden. Zij nam het publiek mee in de fascinerende wereld van de koeientaal en liet zien en horen hoe belangrijk het is om koeien als volwaardige gesprekspartner en individu te erkennen.

Honderden vragen
Beide wetenschappers presenteerden hun werk, waarna zij aan tafel in gesprek gingen met Karen Soeters, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Hierbij beantwoorden zij zoveel mogelijk van de talloze vragen die door de kijkers ingestuurd waren. De rode draad deze avond was dat het zeer belangrijk is dat steeds meer wetenschappelijke disciplines zich realiseren dat zij dieren serieus moeten gaan nemen. Het is goed nieuws voor de beweging waar wij deel van uitmaken, omdat het grote gevolgen kan hebben voor de omgang die wij als mensen hebben met andere dieren.

De Nicolaas G. Pierson Foundation kijkt terug op een zeer geslaagd symposium en hoopt bij toekomstige evenementen wederom zoveel kijkers te mogen begroeten.

Maarten Reesink
Maarten Reesink geeft al ruim tien jaar college over dier-mensstudies (Human-Animal-Studies) bij de afdeling Mediastudies en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was onder meer betrokken bij de start van de opleiding Future Planet Studies aan de UvA en van aspirant-omroep Piep (nu AnimalsToday.nl). Daarnaast was hij lid van het College van Advies bij de Partij voor de Dieren en werkte hij als vrijwillige rondleider bij Artis. Recent richtte hij met collega’s en studenten het Centrum voor DierMens Studies Nederland op.

 

 

Leonie Cornips
Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Als taalkundige en sociolinguïst richtte zij haar onderzoek altijd op (de rol van) taal bij mensen, totdat zij zich realiseerde dat ook dieren taal en cultuur kennen. In haar nieuwste onderzoek houdt zij zich bezig met hoe dieren en mensen met elkaar communiceren (interspecies communication). Lees meer over haar onderzoek op haar website.