Publicatie

Nano-cluster: Politieke klimaatverandering

Nano-cluster: Politieke klimaatverandering

Politieke klimaatverandering
Het Planbureau voor de Leefomgeving, de SER en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zeggen allemaal dat natuur, milieu en klimaat in ernstige problemen komen als de veehouderij niet drastisch wordt ingeperkt. Veehouderij is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgas en veroorzaakt heel veel andere vervuiling. Zou het iets uitmaken als we allemaal een dagje minder vlees zouden eten? Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam berekende dat het effect van een dagje minder vlees gelijk staat aan ruim een miljoen auto’s van de weg halen.

Ook wetenschappers van de Universiteit van Oxford zien dat als oplossing: als we allemaal zouden kiezen voor een plantaardig menu zouden er in 2050 8 miljoen mensen per jaar minder sterven aan de gevolgen van hun dieet, zou de uitstoot van broeikasgassen met 2/3 worden teruggedrongen en zouden we op termijn elk jaar 1,5 biljoen dollar minder klimaatschade hebben.

Minder dierlijke producten is een essentieel onderdeel van Plan B. Omdat er geen PlaneetB is.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.