Nano-cluster: Luchtvervuiling

Nano-cluster: Luchtvervuiling

Jaarlijks sterven wereldwijd in totaal 6,5 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door onder meer kolencentrales, industrie, auto’s ,vrachtwagens, de veehouderij en door het in huis stoken van mest en hout. Dat is 11,6 % van alle wereldwijde sterfgevallen.

De Wereld Gezondheids Organisatie luidt de noodklok, en eigenlijk is er maar een oplossing: een belasting op luchtvervuiling. Zodat de vervuiler betaalt en er belang bij heeft te stoppen met vervuilen. Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.