Documentaire: Meat the Truth

De klimaatfilm Meat the Truth is het eerste grote project van de Nicolaas G. Pierson FoundationMeat the Truth is een spraakmakende documentaire, gepresenteerd door Marianne Thieme, die een aanvulling vormt op eerdere klimaatfilms. Hoewel deze films erin geslaagd zijn om de problematiek rondom de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart te zetten, werd telkens één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde buiten beschouwing gelaten, de veehouderij.

Meat the Truth brengt dit onder de aandacht door te laten zien dat wereldwijd de veehouderij meer broeikasgassen uitstoot dan alle auto´s, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen.

Er is gekozen om de best beschikbare wetenschappelijke informatie van dit moment over klimaatverandering en de veehouderij te bundelen en via een film te vertalen naar een groot publiek. De film werd geproduceerd door Claudine Everaert en Gertjan Zwanikken. De berekeningen zijn afkomstig van en gevalideerd door de Wereld voedselorganisatie (FAO), het World Watch Institute, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam en tal van andere gezaghebbende bronnen.

Bekende Nederlanders zoals Anthonie Kamerling, Georgina Verbaan, Henk Schiffmacher, Yvonne Kroonenberg, Karen van Holst Pellekaan, Wim.T.Schippers en Dolf Jansen werkten mee aan de totstandkoming van de Nederlandstalige versie van de documentaire die door de wetenschapsredactie van NRC beoordeeld werd als beter dan An Inconvenient Truth van Al Gore.

Aan de internationale versie hebben diverse internationale beroemdheden hun medewerking verleend waaronder Pamela Anderson, Bill Maher, Emily Deschanel, Tony Denison, James Cromwell, Elaine Hendrix, Kate Flannery, Debra Wilson Skelton, Joy Lauren en Esai Morales.

Met beide versie van de film hoopt de Nicolaas G.Pierson Foundation een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke discussie over een meer plantaardige en dus ook diervriendelijker samenleving. Tevens beoogt de stichting met de film een etalage te vormen voor belangwekkende wetenschappelijke rapporten over veehouderij en klimaat, die voor het grote publiek te ontoegankelijk zijn gebleken.

De Nederlandstalige versie van Meat the Truth is op 10 december 2007 in première gegaan in Tuschinski in Amsterdam. Op 19 mei 2008 is de internationale versie van Meat the Truth in première gegaan bij Odeon West End Cinema op Leicester Square, Londen.

De Nederlandse versie van Meat the Truth is nu te koop op DVD. Klik hier voor meer informatie.