Category Archives: Publicaties

Nano-clusters: Plan B

Nano-clusters: Plan B

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.

Continue Reading

Rapport: Royal Bank of Scotland en de Nederlandse overheid

Rapport: RBS en de Nederlandse overheid

Royal Bank of Scotland, de huisbankier van de Tweede Kamer, scoort een dikke onvoldoende op alle onderdelen van de Eerlijke Bankwijzer. Dieren, natuur en milieu komen er bijzonder bekaaid af.

In opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, is onderzocht of RBS maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geïntegreerd in het investeringsbeleid. Onderzoeksbureau Profundo maakte een beoordeling van dit beleid volgens de methode van de Eerlijke Bankwijzer.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt of een financiële instelling verwachtingen heeft van de bedrijven waarin het investeert, dit heeft vastgelegd in publieke beleidsstukken en of dat overeenkomt met internationale standaarden en initiatieven over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De methode van de Eerlijke Bankwijzer geeft inzicht in het investeringsbeleid van deze bankgroepen ten aanzien van een aantal maatschappelijke thema’s (o.a. mensenrechten, dierenwelzijn, milieu) en gevoelige sectoren (o.a. landbouw, mijnbouw).

Vergeleken met de gemiddelde beleidsscores van de tien bankgroepen die door de Eerlijke Bankwijzer zijn beoordeeld, presteert RBS ronduit slecht. Het publiek beschikbare investeringsbeleid van RBS geeft weinig details en scoort laag. Op thema’s zoals mensenrechten, natuur en dierwelzijn, scoort het beleid niet hoger dan een vier, zeer onvoldoende.

RBS heeft geen enkel element op het gebied van gezondheid, natuur en dierenwelzijn in het beleid staan. De aandacht voor klimaatverandering is veel te summier. RBS schrijft niets over de ontwikkeling van energiezuinige producten, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en lobbypraktijken tegen aanscherping van klimaat(overheids)beleid. Mensenrechten, arbeidsrechten, belastingen & corruptie en transparantie & verantwoording scoren matig. Het sectorbeleid voor bosbouw, energieopwekking, olie & gas en mijnbouw scoort nog lager en over landbouw, visserij, maakindustrie, financiële sector en woningbouw & vastgoed is op geen enkele wijze beleidsstrategie  te vinden.

Een bank heeft zowel in de bedrijfsvoering als via haar investeringen in bedrijven en overheden een impact op de maatschappij en kan door middel van zijn financiële diensten bijdragen aan activiteiten die een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld dichterbij brengen. De Tweede Kamer heeft aangegeven belang te hechten aan de mogelijkheid om duurzame betalingsbeslissingen te nemen en de rijksoverheid zou dus bij de keuze voor een huisbankier criteria als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in ogenschouw moeten nemen.

Canadese uitgave klimaatbundel Meat the Truth

Canadese uitgave klimaatbundel Meat the Truth

In navolging van de uitgave van ‘Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change’ in Frankrijk is het boek nu ook op de Canadese markt verkrijgbaar. De bundel vormt het vervolg op de documentaire ‘Meat the Truth’ van de Nicolaas G. Pierson Foundation welke cover La Verite du Hamburger-2inmiddels in 14 taalversies en 18 landen beschikbaar is. ‘La Vérité sur le Hamburger’ zal in verschillende regio’s in Canada verspreid worden.

Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change’ bundelt essays van tal van wetenschappers – waaronder Geoff Russell, Daniëlle Nierenberg, Barry Brook en Harry Aiking – die het verband tussen de veehouderij en de opwarming van de aarde in kaart brengen. De Nicolaas G. Pierson Foundation beoogt met deze uitgave een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de consumptie van dierlijke eiwitten in relatie tot het klimaatprobleem.

Nieuwe wetenschapsbundel Meer! gepresenteerd in de Eerste Kamer

Nieuwe wetenschapsbundel Meer! gepresenteerd in de Eerste Kamer

Maandag 27 mei jl. vond de boekpresentatie van de nieuwe uitgave van de Nicolaas G. Pierson Foundation Méér! plaats. In de bundel Méér! van Marianne Thieme (red.) pleiten onafhankelijke wetenschappers voor een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes. Ter gelegenheid van de uitgave werd er een minisymposium gehouden in de historische, plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Méér! is het kernthema geworden van onze samenleving: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde is voor geluk en welvaart. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis, manifesteert zich nu als monetaire crisis. Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

De bundel Méér! biedt inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. De bijdragen komen van auteurs als Louise Vet, Arjen Hoekstra, Bert Smit, Jaap Schröder, Jules Bos, Arjo Klamer, Leida Rijnhout, Jan Rotmans en Arnold Tukker die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken werkbare oplossingen voor de crises bepleiten. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor ons handelen. Samen schreven ze een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

Het boek Méér! heeft met nadruk geen partijpolitieke achtergrond, maar wil alle politici, beleidsmakers en burgers inspireren tot het maken duurzame keuzes die mogelijk zijn binnen de draagkracht van de aarde.

De bundel Méér! is te koop in de webwinkel van de Partij voor de Dieren.

Méér! is nu ook als e-book in het Engels, Duits, Frans en Arabisch verkrijgbaar. Klik hier om een e-book te bestellen.

 

Boek: Sea the Truth, Essays on Overfishing, Pollution and Climate Change

Het Engelstalige boek Sea the Truth, Essays on Overfishing, Pollution and Climate Change vormt het vervolg op de gelijknamige documentaire, die in mei 2010 in theater Tuschinski in Amsterdam in première ging.

De documentaire Sea the Truth is het vervolg op Meat the Truth, de eerste film van de Nicolaas G. Pierson Foundation en een wereldwijd succes. Meat the Truth liet niet alleen zien dat de veehouderij en bijbehorende vleesconsumptie een enorme invloed hadden op de opwarming van de aarde, maar bood de kijker ook een concrete oplossing. Zo zou het introduceren van slechts één vleesvrije dag per week in Nederland hetzelfde effect hebben op de uitstoot van broeikasgassen, als het van de weg halen van een miljoen auto’s.

Wanneer mensen hun vleesconsumptie verminderen, hebben zij de neiging om juist meer vis te gaan eten. Er wordt ons verteld dat we twee keer per week vis moeten eten, omdat vis zo boordevol gezonde voedingsstoffen zit. Die gezonde stoffen zijn echter ook makkelijk uit andere voeding te halen, terwijl er in vis grote hoeveelheden gifstoffen voor kunnen komen. En, nog belangrijker, de zee is geen ongelimiteerde hoorn des overvloeds die we zonder gevolgen leeg kunnen blijven halen.

De Nicolaas G. Pierson Foundation besloot daarom om het vervolg Sea the Truth te maken. Deze film richt zich op de consequenties van onze honger naar dierlijke eiwitten die afkomstig zijn uit onze zeeën en oceanen. Wereldwijd zijn de oceanen ernstig vervuild door plastic afval en chemische meststoffen. Als gevolg van klimaatverandering en door de mens veroorzaakte uitstoot van kooldioxide verandert de chemische samenstelling van de oceanen, wat leidt tot een toenemende zuurtegraad van het water. De biodiversiteit in de oceanen wordt ernstig bedreigd, de waterkwaliteit verslechtert en vissen raken vergiftigd.

De bundel Sea the Truth, Essays on Overfishing, Pollution and Climate Change is bedoeld als toevoeging  en  vervolg op de documentaire Sea the Truth. Het biedt de lezer een selectie van wat wetenschappers, ngo’s en journalisten hebben gepubliceerd op het gebied van overbevissing, klimaatverandering en vervuiling van onze oceanen en geeft een dieper inzicht in de thema’s van de film. Het bevat bijdragen van, o.a., Daniel Pauly, Catharina Philippart, Charles Moore, Jacob de Boer, Stefan van leeuwen en Harry Aiking. De Nicolaas G. Pierson foundation beoogt met Sea the Truth, Essays on Overfishing, Pollution and Climate Change aandacht te vragen voor de noodzaak om wereldwijd het vangen en consumeren van vis te verminderen.

Sea the Truth, Essays on Overfishing, Pollution and Climate Change
2012 – Paperback – 146 blz. – ISBN 978-94-90034-00-9 – verkoopprijs € 14,95 – Nicolaas G. Pierson Foundation

Wilt u het boek bestellen? Kies dan een van de onderstaande verzendopties.

Verzendopties

Documentaire: De Haas in de Marathon

Op 28 oktober 2002 wordt voor het eerst in de wereldgeschiedenis een politieke partij opgericht die niet uitgaat van het menscentraal denken. De Partij voor de Dieren betekent een nieuwe politieke stroming die belang hecht aan een andere omgang met dieren, natuur en milieu. “Toen de Partij voor de Dieren tien jaar geleden werd opgericht, werd met de nodige scepsis gereageerd vanuit de traditionele politiek. Maar al spoedig bleek de Partij voor de Dieren als haas in de marathon te fungeren”, aldus mede-oprichter en partijleider Marianne Thieme.

Continue Reading

Rapport: Nederlandse financiering van megastallen in het buitenland

Rapport: Nederlandse financiering van megastallen in het buitenland

Vinnytsa: stallen van een fokkerijonderdeel

Uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation blijkt dat in het rapport van Wakker Dier een deel van de financiële middelen die gebruikt worden voor  de financiering van megastallen buiten beschouwing gelaten werden. Het gaat hier om de exportkredietverzekeringen die verstrekt worden door het  Nederlandse export krediet agentschap Atradius DSB en de leningen van multilaterale financiële instellingen, zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)  en de International Finance Corporation (IFC). Nederland is lid van de EBRD en de IFC en is aandeelhouder met honderden miljoenen euro’s bij deze instellingen.

Dit onderzoek toont aan dat zelfs nadat de motie was aangenomen, er nog steeds Nederlands publiek geld gebruikt wordt om megastallen in het buitenland mogelijk te maken.  De Oekraïense pluimveegigant Myronivsky Hliboproduct kreeg eind april en begin mei van dit jaar nog twee exportkredietverzekeringen van Atradius DSB  voor in totaal €8,7 miljoen. Deze leningen zijn bedoeld voor het Vinnytsa complex van dit agro-industriële bedrijf, waar op één locatie stallen worden gebouwd voor een totale capaciteit van 17,8 miljoen vleeskuikens. Deze megastal wordt 74 keer zo groot als het maximum van 240.000 vleeskuikens dat Bleker voorgesteld heeft als bovengrens voor stallen in Nederland.

In de afgelopen 10 jaar heeft Myronivsky Hliboproduct voor totaal €332 miljoen aan exportkredietverzekeringen en leningen ontvangen van Atradius DSD, de EBRD en de IFC. Mede door deze financiële ondersteuning wordt Myronivsky, dat nu al 50% van de Oekraïense markt in commercieel geproduceerde kip in handen heeft,  de grootste kippenproducent van Europa. De vraag is waarom zo’n enorm bedrijf überhaupt financiële ondersteuning van de overheid krijgt. Deze steun lijkt vooral bij te dragen aan de verwerving van een monopolie positie voor dit bedrijf.

Buiten het feit dat exportkredietverzekeringen en leningen gebruikt worden voor projecten die een groot risico vormen voor het dierenwelzijn,  blijkt dat de milieu- en sociale beoordelingen van de projecten ook te wensen over laten. Zo laat Atradius DSB alleen beoordelingen uitvoeren bij projecten van minstens  €10 miljoen, waardoor voor het grootste deel van de door hun ondersteunde projecten geen milieu- en sociale beoordeling is uitgevoerd. Daarbij worden de categorieën die aangeven hoe veel gevaar een project vormt voor mens en milieu inconsistent en slordig toegewezen, waardoor projecten te positief worden beoordeeld en aan minder strikte eisen hoeven te voldoen.

Een ander probleem is dat het voor de verstrekkers vaak niet geheel duidelijk is waarvoor de exportkredietverzekeringen en leningen daadwerkelijk worden gebruikt. Een schrijnend voorbeeld hiervan is het Poolse varkensbedrijf Animex S.A., dat in 2001 een lening van €27,3 miljoen kreeg van de EBRD voor een project dat ingedeeld werd in de categorie die de minste risico’s voorspelde op het gebied van milieu en maatschappij. De EBRD dacht dat het voor vleesverwerking gebruikt zou worden, maar aangezien het doel niet voldoende vastgelegd was, is de lening gebruikt voor het bouwen van nieuwe varkensstallen die een ramp bleken te zijn voor het milieu, het dierenwelzijn en de concurrentiepositie van lokale varkensboeren.
Deze onduidelijkheid is extra problematisch omdat de drie genoemde financiële instellingen geen eigen beleid hebben op het gebied van dierenwelzijn, maar wel vele miljoenen aan financiering steken in de vlees- en zuivelindustrie .

Lees hier het rapport

Rapport: Dialoog megastallen

In de zomermaanden van 2011 organiseerde het ministerie van EL&I een maatschappelijke dialoog over megastallen. De dialoog zou moeten leiden tot een helder overzicht van alle meningen en argumenten ten aanzien van schaalvergroting in de veehouderij, maar uit een peiling door Motivaction, in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation, blijkt dat de meeste Nederlanders niet op de hoogte waren van het bestaan van de nationale dialoog megastallen.

Continue Reading