Nieuws

Ritueel slachten is een zeer pijnlijk misverstand

De lobby om het barbaarse onverdoofd slachten van dieren voort te laten bestaan draait op volle toeren. Verdedigers van de Joodse rituele slacht beweren dat de halssnede zoals die wordt uitgevoerd door Joods-rituele slachters een humane handeling is. Het zou snel en pijnloos uitgevoerd worden, waarbij verdoving en dood nagenoeg gelijktijdig intreden.
De verdedigers verafschuwen, terecht, de misstanden in de bio-industrie en vertellen als tegenwicht met verve over de vele diervriendelijke opvattingen en gedragingen binnen de geloofsgemeenschap die zij vertegenwoordigen. Zij doen een beroep op traditie en de vrijheid van godsdienst, zoals verankerd in onze grondwet. Maar onze grondwet regelt helemaal niet het recht op onverdoofd ritueel slachten. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”
Het is daarom ongrondwettig om bepaalde bevolkingsgroepen, in afwijking van de Nederlandse wetgeving die verdoofd slachten verplicht stelt, toe te staan onverdoofd te slachten. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat wie een dier onverdoofd slacht daarvoor gestraft kan worden, met uitzondering van islamitische of Israëlitische slachters.
De uitzondering op de wettelijke regel om op religieuze gronden onverdoofd slachten toe te staan heeft zich ontwikkeld tot de gangbare praktijk, waarmee Nederland zich heeft ontwikkeld tot grootexporteur van vlees afkomstig van onverdoofde slacht en ook veel nietsvermoedende Nederlandse consumenten krijgen zonder dat te weten vlees van onverdoofd geslachte dieren op het bord.
De documentaire die de Nicolaas G Pierson Foundation maakte over de onverdoofde slacht laat zien dat die methoden in strijd zijn met de hedendaagse opvattingen over een fatsoenlijke behandeling van dieren.
Gezaghebbende wetenschappers geven aan hoeveel leed dieren door ritueel slachten wordt aangedaan en ook de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde wijst om die reden het onverdoofd ritueel slachten resoluut af. Wetenschappelijk bewijs wordt door lobbyisten voor de onverdoofde slacht gemakshalve terzijde gezet als ”gebaseerd op oneigenlijke en niet waterdichte argumenten”.
Nog afgezien van die fundamenteel onjuiste en op zijn zachts gezegd populistische kijk, is het goed te kijken naar wat de wetenschap zegt over onverdoofd slachten.
De wetenschap bevestigt dat er sprake is van pijn en lijden zoals ook blijkt uit  recent uitgebreid literatuur onderzoek van Wageningen UR .
Zowel  bij de joodse traditie als de islamitische traditie wordt de hals van het onverdoofde dier doorgesneden. Verdedigers doen het voorkomen alsof het er bij de Joodse slacht heel anders aan toe zou gaan maar die suggestie wordt door onafhankelijke wetenschappers eenduidig van de hand gewezen. De essentie is dat bij de rituele slacht de hals van het dier wordt doorgesneden waarna het dier doodbloedt.
Dieren kunnen langer dan 5 minuten bij bewustzijn blijven na de halssnede. Het feit dat het dier gefixeerd moet worden levert veel stress op. Vaak komt er bloed in de luchtpijp waardoor het dier stikt in zijn eigen bloed. En heel belangrijk: er bevinden zich veel pijnreceptoren in de hals waardoor de halssnede zelf buitengewoon pijnlijk is.
Wat als waarheid wordt door de lobbyisten van onverdoofde slachtpraktijken is een mythe en een nachtmerrie voor de dieren.
Het debat  over religieus onverdoofd slachten dient geplaatst te worden in het kader van dierenwelzijn en wetenschap en zeker niet in het kader van godsdienstige tradities en gebruiken.
De documentaire over onverdoofd ritueel slachten en de commentaren van wetenschappers daarop is te zien op www.ngpf.nl
Karen Soeters, directeur NGPF