Publicatie

Rapport: Dialoog megastallen

Rapport: Dialoog megastallen

Het overgrote deel van de Nederlanders is niet bekend met de maatschappelijke dialoog megastallen. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.

DOWNLOAD HET RAPPORT

De dialoog werd georganiseerd door staatssecretaris Bleker van economische zaken, landbouw en innovatie, met als doel inzicht te krijgen in hoe er in Nederland gedacht wordt over de toekomst van de veehouderij en de schaalvergroting. Inclusief een helder overzicht van alle meningen en argumenten.

90% Van de Nederlandse bevolking heeft echter nog nooit gehoord van de dialoog, of weet niet wat die inhoudt. Slechts 16% van de Nederlanders denkt dat  Bleker de mening van de Nederlandse burger serieus zal nemen.

In de zomermaanden van 2011 organiseerde het ministerie van EL&I een maatschappelijke dialoog over megastallen. De dialoog zou moeten leiden tot een helder overzicht van alle meningen en argumenten ten aanzien van schaalvergroting in de veehouderij. Vrijdag 23 september zal dialoogleider Hans Alders de resultaten van de dialoog aanbieden aan staatssecretaris Bleker. Bleker riep ‘iedereen’ op om mee te doen, maar nu blijkt dat de meeste Nederlanders niet eens op de hoogte waren van het bestaan van de nationale dialoog megastallen.

In vergelijking met eerdere maatschappelijke discussies die door de regering georganiseerd werden, zoals die over kernenergie, de Europese grondwet en genetische manipulatie, was deze dialoog zeer mager van opzet. “De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat het nooit de bedoeling is geweest echt de mening van de Nederlandse bevolking te vragen”, aldus Karen Soeters directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Tijdens de dialoog over kernenergie, die duurde van 1981 tot 1983, zijn er bijvoorbeeld 2000 publieksbijeenkomsten georganiseerd en is er een krant uitgegeven met een oplage van 1,1 miljoen.

“Onvergelijkbaar met 6 burgerpanels, een tweedaagse werkconferentie en een zeer beperkte discussie op internet tijdens de nationale dialoog megastallen”, aldus Soeters.

Niet op de hoogte
Zo blijkt dat 90% van de Nederlandse bevolking niet op de hoogte was van de dialoog, dat slechts 3% weet waar en wanneer hij of zij had kunnen deelnemen aan de dialoog en dat 95% van de mensen die wellicht hun mening wilden uitspreken over megastallen, niet wist waar en wanneer dat zou kunnen

Uit de peiling blijkt ook dat 57% het wel belangrijk vindt dat de mening van de bevolking over megastallen wordt gevraagd en dat 63% zelf graag een mening had willen geven.

Nederlanders maken zich met betrekking tot megastallen het meeste zorgen over de verspreiding van dierziekten, dierenwelzijn, diergezondheid en antibioticagebruik.

Daarbij geeft een ruime meerderheid aan dat de ondergrens qua aantallen dieren in een megastal op dit moment al veel te hoog is. Van de respondenten vindt 76% dat er minder dan 7.500 vleesvarkens in een stal zouden mogen worden gehouden en 75% vindt dat er minder dan 120.000 leghennen in een stal gehouden zouden mogen worden.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking geeft aan tegen de bouw van megastallen te zijn, maar 78% betwijfelt of de regering de bouw van nieuwe megastallen zal verbieden als een meerderheid van de burgers tegen is. Slechts 16% denkt dat staatssecretaris Bleker de mening van de Nederlandse burger ten aanzien van megastallen serieus zal nemen.

Het rapport met de complete uitkomsten van het opinieonderzoek van Motivaction is hier te downloaden. Ter aanvulling van het onderzoek naar de nationale dialoog megastallen heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation een korte documentaire over het onderwerp gemaakt, die te hieronder bekijken is.