Nano-cluster: Opwarming van de aarde

Nano-cluster: Opwarming van de aarde

De snelle opwarming van de aarde zal leiden tot hongersnood en vluchtelingenstromen. Klimaatvluchtelingen zullen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de stijgende zeespiegel. In het jaar 2070 zal bij ongewijzigd beleid de opwarming van de aarde 5000 x sneller gaan dan het tempo waarin rijst- en tarweplanten zich aan kunnen passen. Rijst en Tarwe zorgen voor de helft van alle energie die we als mensen dagelijks nodig hebben.

Willen we hongersnood en vluchtelingenstromen stoppen, dan moeten we nu maatregelen nemen tegen de opwarming van de aarde. De effectiefste maatregel is omschakelen naar plantaardig voedsel. Met het huidige akkerbouwareaal kunnen we 4 miljard mensen extra  plantaardig voeden volgens onderzoek van de Universiteit van Minnesota en kunnen we meteen de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Meer weten? Kijk de klimaatfilm Meat thTruth die Marianne Thieme al in 2007 maakte!

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.