Publicatie

Nano-cluster: Bijensterfte

Nano-cluster: Bijensterfte

Bijensterfte vormt een gevaar voor alle leven op aarde omdat bijen van groot belang zijn bij de voedselproductie, bijen en andere insecten bestuiven onze gewassen. Een derde van het voedsel dat we eten is afhankelijk van bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. Daarom moeten we snel maatregelen nemen.

Zo’n Plan B bestaat uit:
* Stoppen met landbouwgif
* Het beschermen van de natuur, juist ook in landbouwgebieden
* Het inzaaien van wilde bloemen op akkerranden om bijen overlevingskansen te bieden.

Vaak worden economische motieven genoemd om door te gaan met bijengif. Maar geld is minder waard dan de bijdrage die de bijen leveren. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven de bijen niet te beschermen.
De B van Plan B staat ook voor de Bescherming van Bijen. Omdat er geen Planeet B is.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.