Publicatie

Korte documentaire: Onverdoofd ritueel slachten

Korte documentaire: Onverdoofd ritueel slachten

Er is weinig beeldmateriaal van religieuze slachtingen in Nederland. In opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation is met een verborgen camera gefilmd in Nederlandse slachthuizen om de reguliere gang van zaken bij onverdoofde rituele slachtingen zichtbaar te maken. De beelden worden becommentarieerd door toonaangevende internationale wetenschappers op het gebied van slachtmethoden en ritueel slachten.

Op de beelden is te zien is hoe schapen, runderen, geiten, kippen en konijnen zonder verdoving worden geslacht door middel van een halssnede. Daarna worden de dieren opgehangen om te “verbloeden”, waarbij ze nog lang naschokken en spartelen. Karen Soeters: “De discussie over onverdoofd ritueel slachten is lang niet gevoerd uit overwegingen van politieke correctheid, of slechts gevoerd op basis van emoties. Met dit overzicht willen we de dagelijkse gang van zaken bij ritueel slachten in beeld brengen, becommentarieerd door toonaangevende wetenschappers voor zover die mee mochten werken van hun werkgevers”

Al decennia lang is er onderzoek beschikbaar waaruit onomstotelijk blijkt dat dieren ernstig pijn lijden en stress ervaren bij een onverdoofde rituele slacht. De wetenschappers die aan het woord komen bevestigen dit en ook in een recent uitgebreid literatuur onderzoek van Wageningen UR werd dit andermaal duidelijk. Ook de KNMvD wijst onverdoofd ritueel slachten op deze gronden af.

In tal van landen zoals Zweden, Noorwegen, Estland,IJsland en Zwitserland is onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden.

Hieronder vindt u de links naar een aantal belangrijke wetenschappelijke rapporten, die allen concluderen dat verdoofd (ritueel) slachten de voorkeur verdient boven onverdoofd slachten. In de diverse rapporten vindt u de lange lijst van referenties van de wetenschappelijke artikelen die meegenomen zijn in de studies en op basis waarvan deze conclusie wordt getrokken.

1. Standpunt KNMvD over het onbedwelmd slachten van dieren
http://www.knmvd.nl/nieuwsberichten/website/2011/februari/standpunt-knmvd-en-persaandacht-rond-onbedwelmd-slachten

2. Report on good and adverse practices – Animal welfare concerns in relation to slaughter practices from the viewpoint of veterinary sciences. K. von Holleben1, M. von Wenzlawowicz1, N. Gregory2, H. Anil3, A.Velarde4, P. Rodriguez4, B. Cenci Goga5, B. Catanese5, B. Lambooij, Dialrel, februari 2010.
http://www.dialrel.eu/

3. Report on ‘restraining and neck cutting’ and ‘stunning and neck cutting’ in pink veal calves. Report 398, Animal Sciences Group/ WUR , September 2010
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/10/14/report-on-restraining-and-neck-cutting-or-stunning-and-neck-cutting-in-pink-veal-calves.html

4. Report on the Welfare of Farmed Animals at Slaughter or Killing. Part One: Red meat and Part Two: White Meat Animals.
http://www.fawc.org.uk/reports.htm

5. Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Report 161, Aize Kijlstra en Bert Lambooij Animal Sciences Group / WUR, september 2008
library.wur.nl/way/bestanden/clc/1893418.pdf

6. Welzijnsaspecten bij het slachten (drijven, fixeren, kelen) van runderen en schapen. Wetenschappelijk rapport Raad voor Dierenwelzijn in België, november 2007.
http://www.health.fgov.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@animalsplants/documents/ie2divers/19059110.pdf

7. Implicaties van de door EFSA geformuleerde opinie over het bedwelmen en doden van de belangrijkste productiedieren voor richtlijn 93/119/EG en het Nederlandse standpunt ten aanzien van deze richtlijn.
http://www.rda.nl/pages/adviezen.aspx