Boek: Meat the Truth

Boek: Meat the Truth

Het Engelstalige boek Meat The Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change van de Nicolaas G. Pierson Foundation vormt het vervolg op de documentaire Meat the Truth die in 2008 in Londen gepresenteerd werd en inmiddels in 13 taalversies en 16 landen beschikbaar is.

In de bundel Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change komen tal van wetenschappers aan het woord, zoals Geoff Russell, John Powles, Elke Stehfest, Daniëlle Nierenberg, Barry Brook en Harry Aiking. Ook de wetenschappers van Wageningen UR die de conclusies van Meat the Truth doorrekenden op verzoek van minister Verburg en Marianne Thieme leverden een bijdrage aan het boek. Daarnaast leverden opinieleiders als Mark Bittman (New York Times), Tobias Leenaert (EVA) en Dirk Jan Verdonk (WSPA) een bijdrage aan het boek.

De Engelstalige versie van de documentaire is als DVD-bijlage aan het boek toegevoegd. Meat the Truth markeert de omslag in denken, die plaatsvindt ten opzichte van de productie van dierlijke eiwitten. Repte Al Gore in An Inconvenient Truth met geen woord over de veehouderij, inmiddels is hij vurig pleitbezorger van vleesvermindering, evenals Herman Wijffels en de 700 wetenschappers die het pleidooi voor een duurzame veeteelt ondertekenden op initiatief van Roos Vonk.
De Nicolaas G. Pierson Foundation beoogt met haar nieuwe uitgave een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de consumptie van dierlijke eiwitten in relatie tot het klimaatprobleem.

Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change
Paperback – 240 blz. -ISBN 978-94-90034-03-0 – verkoopprijs € 19,95 – Nicolaas G. Pierson Foundation

BESTEL HET BOEK IN DE WEBWINKEL