Nieuws

Onverdoofd ritueel slachten op agenda Tweede Kamer

Op donderdag 17 februari zal het thema onverdoofd ritueel slachten behandeld worden in de Tweede Kamer. Tussen 10.15 en 14.00 zal Marianne Thieme het initiatiefwetsvoorstel voor het wijzingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren toelichten. Dit voorstel eist een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31 571).
Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt voor joodse en islamitische slachters. De Partij voor de Dieren wil met de ‘initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten’ de uitzonderingspositie opheffen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat het verbieden van het onverdoofd ritueel slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst.
De Partij voor de Dieren diende de initiatiefwet op 2 september 2008 in bij de Raad van State. Na beoordeling van de Raad van State is de initiatiefwet op 2 juni 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd. De definitieve beslissing over de wetswijziging wordt morgen nog niet genomen. Wel zullen de Tweede Kamerleden donderdag uitgebreid debatteren over het onderwerp en tot een voorlopige conclusie komen. Over 1 of 2 maanden zal de Partij voor de Dieren hierop antwoorden. Na een tweede debat volgt de uiteindelijke stemming.
Meer over onverdoofd ritueel slachten in de korte documentaire (let op, bevat schokkende beelden), gemaakt door de Nicolaas G. Pierson Foundation.