Nieuws

NRC Charity Awards: Kappen met vlees

NRC Charity Awards: Kappen met vlees

De Nicolaas G. Pierson Foundation is er enorm trots op te melden dat onze advertentie één van de 24 is die door de jury zijn geselecteerd om kans te maken op de NRC Charity Award! We maken kans op €75.000,- aan advertentieruimte in NRC, een uitgelezen kans om onze boodschap bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.

Vlees kan de aarde niet voeden. Nu al wordt meer dan 40% van de wereldgraanoogst gebruikt door de veehouderij, regenwouden worden gekapt om er veevoer te kunnen verbouwen en een groeiende vraag naar vlees in opkomende economieën en een sterk groeiende wereldbevolking noodzaken tot een herbezinning op ons voedselpakket. Omdat de veehouderij één van de belangrijkste veroorzakers is van klimaatverandering, droogte en biodiversiteitsverlies, zal er een grootschalige transitie naar een meer plantaardige samenleving op gang gebracht moeten worden.

Klik hier om te stemmen op de Nicolaas G. Pierson Foundation!