Nieuws

Nieuwe wetenschapsbundel Meer! gepresenteerd in de Eerste Kamer

Nieuwe wetenschapsbundel Meer! gepresenteerd in de Eerste Kamer

Maandag 27 mei jl. vond de boekpresentatie van de nieuwe uitgave van de Nicolaas G. Pierson Foundation Méér! plaats. In de bundel Méér! van Marianne Thieme (red.) pleiten onafhankelijke wetenschappers voor een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes. Ter gelegenheid van de uitgave werd er een minisymposium gehouden in de historische, plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Méér! is het kernthema geworden van onze samenleving: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde is voor geluk en welvaart. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis, manifesteert zich nu als monetaire crisis. Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

De bundel Méér! biedt inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. De bijdragen komen van auteurs als Louise Vet, Arjen Hoekstra, Bert Smit, Jaap Schröder, Jules Bos, Arjo Klamer, Leida Rijnhout, Jan Rotmans en Arnold Tukker die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken werkbare oplossingen voor de crises bepleiten. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor ons handelen. Samen schreven ze een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

Het boek Méér! heeft met nadruk geen partijpolitieke achtergrond, maar wil alle politici, beleidsmakers en burgers inspireren tot het maken duurzame keuzes die mogelijk zijn binnen de draagkracht van de aarde.

De bundel Méér! is te koop in de webwinkel van de Partij voor de Dieren.

Méér! is nu ook als e-book in het Engels, Duits, Frans en Arabisch verkrijgbaar. Klik hier om een e-book te bestellen.