Nieuws

Nieuw boek ‘Meat, The Future’ beschikbaar

Nieuw boek ‘Meat, The Future’ beschikbaar

Vanmiddag presenteerde de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, haar nieuwste boek:

Meat
The Future
How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More

Meat, The Future

Deze nieuwe, Engelstalige publicatie wijst onder andere op de relatie tussen voedselzekerheid en dierlijke eiwitten. Schattingen geven aan dat de wereldbevolking rond 2050 gegroeid zal zijn tot 9,6 miljard mensen en naar verwachting zal stijgende welvaart zorgen voor een groter aandeel van vlees en zuivel in voedingspatronen. Volgens wetenschappers leidt deze combinatie van bevolkingsgroei en veranderende diëten ertoe dat de voedselproductie zal moeten verdubbelen. Dit zou enorme gevolgen hebben voor onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Voedselproductie speelt een belangrijke rol in door mensen veroorzaakte milieuproblemen en vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft een onevenredig grote invloed op hulpbronnen en klimaatverandering.

In dit boek beschrijven wetenschappers wat de invloed is van vleesconsumptie op urgente problemen zoals de afname van biodiversiteit, verandering in landgebruik, watergebruik en verstoring van de stikstof- en fosforcyclus en zij zetten uiteen hoe dit samenhangt met voedselzekerheid. Het sterk verminderen van vleesconsumptie zou grote voordelen hebben op al deze gebieden. Op de vraag hoe we dit kunnen bereiken, wijzen sommige wetenschappers op de noodzakelijke gedragsveranderingen die plaats moeten vinden bij overheden, consumenten en de voedselindustrie, terwijl anderen een overzicht bieden van het zich snel uitbreidende aanbod van vleesvervangers en van studies die wijzen op de gezondheidsvoordelen van plantaardige voedingspatronen. Om een idee te geven van de mogelijke resultaten van acties om vleesvermindering te bewerkstelligen, zijn besparingstabellen aan het boek toegevoegd. Deze tabellen geven weer wat de mogelijke reductie van CO2 equivalenten is, wanneer iedereen in Nederland, Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Brazilië of Duitsland voor één of meerdere dagen vlees van het menu zou schrappen. Het laat ook zien welke consequenties voor de uitstoot van broeikasgassen het zou hebben wanneer iedereen in India net zoveel vlees zou gaan eten als Nederlanders. Als alle mensen in India één dag per week net zoveel vlees zouden eten als wij in Nederland, zou hun uitstoot daarmee vermeerderen met de totale jaarlijkse broeikasgasemissies van Nederland.
De boekpresentatie had de vorm van een minisymposium. Voor een volledig gevulde zaal opende Karen Soeters, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, de middag. Daarna volgden inspirerende presentaties van auteurs Harry Aiking, Jan Willem Erisman, Arjen Hoekstra, Hans Dagevos, Henriëtte Prast en Kim van der Leeuw, met als afsluiting een presentatie van Marianne Thieme. Aansluitend was er gelegenheid voor vragen en discussie met de zaal.

Meat, The Future: How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More
2015 – Paperback – 248 p. – ISBN 978-94-90034-05-4 – verkoopprijs € 14,95 – Nicolaas G. Pierson Foundation

Wilt u het boek bestellen? Ga dan naar de shop.