Nieuws

Nicolaas G. Pierson Foundation presenteert undercover opnamen onverdoofd ritueel slachten

http://www.youtube.com/watch?v=xAb5Ldp249A

Amsterdam,17 november 2010 – Vandaag  organiseert de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren een bijzondere procedurevergadering waarin Kamerleden geïnformeerd worden over onverdoofd ritueel slachten ter voorbereiding op het debat over het initiatiefwetsvoorstel van Marianne Thieme. Omdat er weinig beeldmateriaal is van religieuze slachtingen in Nederland, is er in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation met een verborgen camera gefilmd in Nederlandse slachthuizen om de reguliere gang van zaken bij onverdoofde rituele slachtingen zichtbaar te maken. De beelden worden becommentarieerd door toonaangevende internationale wetenschappers op het gebied van slachtmethoden en ritueel slachten.

Op de beelden is te zien is hoe schapen, runderen, geiten, kippen en konijnen zonder verdoving worden geslacht door middel van een halssnede. Daarna worden de dieren opgehangen om te “verbloeden”, waarbij ze nog lang naschokken en spartelen.  Karen Soeters: “De discussie over onverdoofd ritueel slachten is lang niet gevoerd uit overwegingen van politieke correctheid, of slechts gevoerd op basis van emoties. Met dit overzicht willen we de dagelijkse gang van zaken bij ritueel slachten in beeld brengen, becommentarieerd door toonaangevende wetenschappers voor zover die mee mochten werken van hun werkgevers”
Al decenia lang is er onderzoek beschikbaar waaruit onomstotelijk blijkt dat dieren ernstig pijn lijden en stress ervaren bij een onverdoofde rituele slacht. De wetenschappers die aan het woord komen bevestigen dit en ook in een recent uitgebreid literatuur onderzoek van Wageningen UR werd dit  andermaal duidelijk. Ook de KNMvD wijst onverdoofd ritueel slachten op deze gronden af.

In tal van landen zoals Zweden, Noorwegen, Estland,IJsland en Zwitserland  is onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden.