Nieuws

Nicolaas G. Pierson Foundation niet welkom bij joodse slachterij Nederland

Aanvullend videodocument toont schrijnende beelden koosjere slachthuizen in Noord- en Zuid-Amerika

Amsterdam, 15 juni 2011 –  De Nicolaas G. Pierson Foundation heeft een nieuw videodocument geproduceerd over de achtergronden van de Koosjere slacht, waar tot nu toe beeldmateriaal van ontbrak, onder meer omdat het enige Nederlandse joodse slachthuis het maken van opnamen verbiedt.

Donderdag  organiseert de Tweede Kamer een Ronde Tafel Gesprek waarin vertegenwoordigers van religieuze groeperingen de gelegenheid krijgen Kamerleden te informeren over hun wijze van onverdoofd ritueel slachten, ter voorbereiding op het debat over het initiatiefwetsvoorstel van Marianne Thieme. Omdat er weinig beeldmateriaal is van religieuze slachtingen in Nederland, is er in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation in 2010 met een verborgen camera gefilmd in Nederlandse Halalslachthuizen, om de reguliere gang van zaken bij onverdoofde rituele slachtingen zichtbaar te maken. De beelden zijn becommentarieerd door toonaangevende internationale wetenschappers op het gebied van slachtmethoden en ritueel slachten.

Omdat vanuit de joodse gemeenschap is gesteld dat het videodocument onvoldoende representatief zou zijn bij gebrek aan beelden van de koosjere slacht, heeft de NGPF gevraagd die beelden alsnog te mogen maken. Dat verzoek is herhaaldelijk afgewezen door vertegenwoordigers van het enige joodse slachthuis in Nederland en van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Om die reden heeft de NGPF nu een aanvullend videodocument gemaakt, gebaseerd op het beschikbare beeldmateriaal van de koosjere slacht in andere landen. Omdat de slacht plaatsvindt onder rabbinaal toezicht volgens de orthodox joodse traditie, mag worden aangenomen dat de getoonde beelden niet wezenlijk afwijken van de situatie in andere joodse slachthuizen. Wanneer gesteld wordt dat in de getoonde beelden sprake is van ’bad practice’ is er alle reden om gelegenheid te bieden beelden van ‘good practice’ te maken.

Op de beelden is te zien is hoe runderen op koosjere wijze worden geslacht in onder meer het grootste koosjere slachthuis van de Verenigde Staten, Agriprocessors. De undercover gemaakte beelden van PETA hebben tot grote commotie geleid in de Verenigde Staten. Dieren worden na de halssnede opgehangen om te “verbloeden”, waarbij ze nog lang naschokken en spartelen.  Directeur van de NGPF, Karen Soeters: “De discussie over onverdoofd ritueel slachten kan niet slechts gebaseerd zijn op beweringen over vermeende diervriendelijkheid van de onverdoofde slacht, wanneer praktijkbeelden daarvan op schokkende wijze afwijken.”

Al decennia lang is er wetenschappelijk onderzoek beschikbaar waaruit onomstotelijk blijkt dat dieren ernstig pijn lijden en stress ervaren bij een onverdoofde rituele slacht. De wetenschappers die  in de video aan het woord komen bevestigen dit en ook in een recent uitgebreid literatuuronderzoek van Wageningen UR werd dit  andermaal duidelijk. Ook de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) wijst onverdoofd ritueel slachten op deze gronden af.

In tal van landen zoals Zweden, Noorwegen, Estland,IJsland en Zwitserland  is onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden.
Pogingen vanuit de religieuze gemeenschap om onderzoeken van Wageningen en de standpunten van de KNMvD in diskrediet te brengen missen elke onafhankelijke wetenschappelijke focus en vormen onterechte afleiding van het onnodige lijden dat dieren in het onverdoofde slachtproces wordt aangedaan.

De beelden zijn aangeboden aan alle Kamerleden. De beelden zijn schokkend en niet geschikt voor jeugdige kijkers.