Nieuws

NGPF lanceert eerste editie Masterclasses

De thema’s duurzaamheid en klimaatverandering komen in de meeste opleidingen slechts sporadisch aan bod. Zelfs op universitair niveau gaat de discussie vaak niet dieper dan een oppervlakkig betoog over het al dan niet opwarmen van de aarde. We horen over de klimaatdiscussies van de VN, vangen flarden van tips over milieuvriendelijk gedrag en weten dat we moeten uitkijken voor ‘greenwashing’. Wat over het algemeen verzwegen blijft, zijn de gevolgen van de vleesindustrie op het milieu. Want -zo hoor je vaak- “kom niet aan mijn stukje vlees!” Ook Al Gore repte hierover geen woord in zijn klimaatfilm ‘An Inconvenient Truth’.
Drie jaar geleden gaf de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, een antwoord op Al Gore. De film ‘Meat the Truth’ vertelde het verzwegen deel van het klimaatprobleem, ondersteund door tal van nationale en internationale wetenschappers. Een jaar later verscheen ook het boek ‘Meat the Truth’, een verzameling essays door de wetenschappers die de documentatie en cijfers voor de film leverden. Wie de film ziet en het boek leest, begrijpt dat er dringend verandering nodig is. Maar hoe? Wat is de stand van zaken nu? En wat zijn de mogelijke oplossingen?
Tijdens de NGPF Masterclasses verdiepen 30 ‘high potentials’ tussen de 18 en 30 jaar zich in de thema’s duurzame voeding, gedragsverandering en dierenrechten. In drie Masterclasses in Amsterdam en een afsluitende themadag in Bussum blikken we terug op de ontwikkelingen op het gebied van milieu, veeteelt en dierenrechten van de afgelopen decennia, spreken we met experts over de huidige situatie en gaan we samen op zoek naar oplossingen. Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 22 mei 2011:
Roos Vonk: De psychologie van het vlees eten
Zaterdag 28 mei 2011:
Peter Singer: Mensen en Dieren
Zaterdag 11 juni 2011:
Misleiding, reclame en ethiek.
Zondag 3 juli 2011:
Meat the Truth, 3 jaar later