Nieuws

Meat the Truth enthousiast ontvangen in Zweeds parlement

Karen Soeters, Jens Holm, Marianne Thieme

Meat the Truth is vanmorgen onder grote belangstelling vertoond in het nationaal parlement in Zweden. Partij voor de Dieren fractievoorzitter Marianne Thieme en NGPF-directeur Karen Soeters gaven op  uitnodiging een presentatie en  gingen  met Zweedse parlementsleden in gesprek. Alle parlementsleden kregen het boek “Meat the Truth, Essays on Livestock Productions, Sustainability and Climate Change” en de DVD van de film uitgereikt. Parlementslid Jens Holm van de Vänsterpartieft (Linkse Partij) leidde het debat en noemt de Meat the Truth een “pioniersfilm”, omdat het de eerste film ter wereld is die de invloed van de veehouderij op klimaatverandering aankaart. “Meat the Truth is een ontzettend belangrijke film en ik hoop dat  Zweedse politici zich zullen realiseren dat er meer politieke maatregelen nodig zijn om de vleesconsumptie te verminderen. De hedendaagse hoge vleesconsumptie in Zweden en andere rijke landen is niet duurzaam en moet teruggedrongen worden”.