Nieuws

Huisbankier overheid faalt op alle punten Eerlijke Bankwijzer

Huisbankier overheid faalt op alle punten Eerlijke Bankwijzer

royal bank of scotlandRoyal Bank of Scotland scoort slecht op MVO

De Nederlandse overheid bankiert bij een bank die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op geen enkele wijze serieus lijkt te nemen. Royal Bank of Scotland, de huisbankier van de Tweede Kamer, scoort een dikke onvoldoende op alle onderdelen van de Eerlijke Bankwijzer. Dieren, natuur en milieu komen er bijzonder bekaaid af.

Royal Bank of Scotland (RBS), met enige regelmaat negatief in het nieuws vanwege schandalen rondom bonussen en de Libor-affaire, verzorgt sinds 2008 al het girale en chartale betalingsverkeer van alle ministeries (uitgezonderd de Belastingdienst en de credit cards van het Rijk) en wikkelt jaarlijks ongeveer 66 miljoen transacties af. Hieraan verdient RBS jaarlijks € 1,7 tot 2,0 miljoen.

In opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, is onderzocht of RBS maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geïntegreerd in het investeringsbeleid. Onderzoeksbureau Profundo maakte een beoordeling van dit beleid volgens de methode van de Eerlijke Bankwijzer.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt of een financiële instelling verwachtingen heeft van de bedrijven waarin het investeert, dit heeft vastgelegd in publieke beleidsstukken en of dat overeenkomt met internationale standaarden en initiatieven over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De methode van de Eerlijke Bankwijzer geeft inzicht in het investeringsbeleid van deze bankgroepen ten aanzien van een aantal maatschappelijke thema’s (o.a. mensenrechten, dierenwelzijn, milieu) en gevoelige sectoren (o.a. landbouw, mijnbouw).

Vergeleken met de gemiddelde beleidsscores van de tien bankgroepen die door de Eerlijke Bankwijzer zijn beoordeeld, presteert RBS ronduit slecht. Het publiek beschikbare investeringsbeleid van RBS geeft weinig details en scoort laag. Op thema’s zoals mensenrechten, natuur en dierwelzijn, scoort het beleid niet hoger dan een vier, zeer onvoldoende

RBS heeft geen enkel element op het gebied van gezondheid, natuur en dierenwelzijn in het beleid staan. De aandacht voor klimaatverandering is veel te summier. RBS schrijft niets over de ontwikkeling van energiezuinige producten, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en lobbypraktijken tegen aanscherping van klimaat(overheids)beleid. Mensenrechten, arbeidsrechten, belastingen & corruptie en transparantie & verantwoording scoren matig. Het sectorbeleid voor bosbouw, energieopwekking, olie & gas en mijnbouw scoort nog lager en over landbouw, visserij, maakindustrie, financiële sector en woningbouw & vastgoed is op geen enkele wijze beleidsstrategie  te vinden.

Een bank heeft zowel in de bedrijfsvoering als via haar investeringen in bedrijven en overheden een impact op de maatschappij en kan door middel van zijn financiële diensten bijdragen aan activiteiten die een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld dichterbij brengen. De Tweede Kamer heeft aangegeven belang te hechten aan de mogelijkheid om duurzame betalingsbeslissingen te nemen en de rijksoverheid zou dus bij de keuze voor een huisbankier criteria als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in ogenschouw moeten nemen.

Daarom is het zeer opmerkelijk dat MVO-criteria geen rol gespeeld hebben bij de aanbesteding aan RBS in 2008, zoals blijkt uit de beantwoording van Kamervragen hierover door toenmalig minister Wouter Bos. Karen Soeters: “Overheid die zegt dat MVO voor haar belangrijk is, kan dat niet alleen met de mond belijden. De Tweede Kamer zou de daad bij het woord moeten voegen en moeten kiezen voor een andere huisbankier, die wel goed scoort op de criteria zoals gehanteerd door de Eerlijke Bankwijzer.

Lees hier het rapport.