Sea the Truth: achtergrond

Sea the Truth is gebaseerd op tal van wetenschappelijke publicaties, die handelen over de problemen van zeeën en oceanen. Hieronder volgt een overzicht van de thema’s en een beknopte uitleg.

Visserijbeleid en quota
Het visserijbeleid is wereldwijd destructief te noemen. Adviezen van wetenschappers over quota worden niet opgevolgd door beleidsmakers, rijke landen vissen de visgebieden van arme landen leeg en de zogenaamde bottom trawlers hebben met hun sleepnetten een verwoestende uitwerking op de zeebodem. In Europa wordt 88% van de visbestanden inmiddels overbevist, met de met uitsterven bedreigde blauwvintonijn als triest voorbeeld. Lees meer…

Effecten van visserij op mariene ecosystemen
Naast het effect op de visbestanden, heeft visserij ook invloed op alle organismen die hiermee samenhangen; het ecosysteem. Of er nu gevist wordt op roof- of prooivissen, het evenwicht van een ecosysteem wordt hierdoor aangetast en dit kan grote gevolgen hebben. De mate van verstoring hangt sterk af van de gebruikte visserijmethode. Lees meer…

Bijvangst
Bijvangst wordt gevormd door de vissen die worden meegevangen wanneer er op ‘commerciële’ vissen wordt gevist, ze worden onbedoeld meegevangen en zijn qua marktwaarde niet interessant. Daarom wordt de massale bijvangst verminkt of dood terug de zee ingegooid. De gemiddelde bijvangst is wereldwijd ongeveer 40,4% van de totale visvangst. Dit betekent dat er gemiddeld per 3 kilo geconsumeerde vis, 2 kilo vis wordt bijgevangen. In totaal worden er per jaar 37 miljard borden vis (van 1kilo) bijgevangen. Lees meer…

Vissenleed
In het verleden dacht men dat vissen geen gevoel hebben. Dit idee werd  waarschijnlijk ingegeven door het feit dat vissen, in tegenstelling tot mensen, koudbloedig zijn. Lichaamstemperatuur heeft echter niets met het vermogen tot voelen te maken. Uit onderzoeken die het gedrag van vissen bestudeerden, maar ook uit de anatomie en fysiologie van vissen, is gebleken dat vissen wel degelijk gevoel hebben. En dus pijn kunnen ervaren. Dit betekent dat de huidige vangst- en dodingmethoden neer komen op ware marteling. Gevangen vissen sterven door verstikking, een doodsstrijd die tientallen minuten tot uren kan duren.  Lees meer…

De plastic soep
Tussen Hawaï en San Francisco drijft een enorme hoeveelheid afval; een plastic soep met een omvang van 34 keer de oppervlakte van Nederland (41.528 km2). Deze plastic soep is ‘ontdekt’ door Charles Moore, toen hij met zijn boot door dit gebied voer en zichzelf dag in dag uit omringd vond met plastic afval. Hij keerde later terug met wetenschappelijke apparatuur om de totale omvang van de soep bepalen. De plastic soep vormt een grote bedreiging voor tal van zee(zoog)dieren. Lees meer…

Gif in vis
Er wordt ons verteld dat we 2 keer per week vis moeten eten, omdat vis zo boordevol gezonde voedingsstoffen zit. Die gezonde stoffen zijn echter ook makkelijk uit andere voeding te halen, terwijl er in vis grote hoeveelheden gifstoffen voor kunnen komen. Kwik en dioxines zijn de meest onderzochte soorten gif in vis.  Lees meer…

Verzuring van de oceanen
Een teveel aan koolstofdioxide (CO) in de lucht leidt tot verzuring van de oceanen. Aangezien de concentratie COeen historisch hoogtepunt heeft bereikt, neemt de verzuring ook steeds ernstiger vormen aan. Een hoge zuurgraad van de zeeën heeft een nadelig effect op vissen en ook op organismen die kalkskeletten maken, zoals bijvoorbeeld koralen en schaaldieren. Lees meer…