Meat the Truth: bronnen

Meat the Truth is gebaseerd op het recentste wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klimaatverandering en veehouderij. Bij het maken van deze film zijn talrijke invloedrijke onderzoeksrapporten, statistische gegevens en andere wetenschappelijke bronnen grondig bestudeerd door de onderzoekers van de Nicolaas G. Pierson Foundation en de Vrije Universiteit. Zodoende is een overtuigende film tot stand gekomen die de wetenschappelijke toets met vlag en wimpel kan doorstaan.

Wetenschappelijke literatuur
Aiking, H., De Boer, J. & Vereijken, J.M. (eds.) 2006. Sustainable protein production and consumption: Pigs or peas? Environment & Policy Vol. 45. ISBN 1-4020-4062-8. Dordrecht: Springer.

De Boer, J., Helms, M. & Aiking, H. 2006. Protein consumption and sustainability: Diet diversity in EU-15. Ecological Economics 59, 267-274.

EUROSTAT. Llorens Abando, L. & Martinez Palou, A.M. 2006. Main stages in the meat food chain in Europe. Eurostat report 6/2006

McMichael, A.J., Powles, J.P., Butler, C.D. & Uauy, R. 2007. Food, livestock production, energy, climate change, and health. The Lancet 370(9594), 1253-1263.

Milieu- en Natuurplanbureau. 2007. Nederland en een duurzame wereld: armoede, klimaat en
biodiversiteit. Tweede Duurzaamheidsverkenning, Bilthoven

Pimentel, D. & Pimentel, M. 2003. Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment. American Journal of Clinical Nutrition 78, 660S-663S.

Naylor, R., Steinfeld, H., Falcon, W., Galloway, J., Smil, V., Bradford, E., Alder, J. & Mooney, H. 2005. Agriculture: Losing the links between livestock and land. Science 310(5754), 1621-1622.

Reijnders, L. & Soret, S. 2003. Quantification of the environmental impact of different dietary protein choices. American Journal of Clinical Nutrition 78(3), 664S-6668.

Rougoor, C. 2007. Factsheet ‘Gezonder eten kan klimaat helpen’. CLM Onderzoek en Advies

Smil, V. 2000. Feeding the world: A challenge for the twenty-first century. ISBN 0-262-19432-5. Cambridge (Mass.), USA: MIT Press.

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M. & De Haan, C. 2006. Livestock’s long shadow: Environmental issues and options. ISBN 978-92-5-105571-7. Rome, Italy: FAO.

Van der Pijl S, Krutwagen B. 2001. Domeinverkenning Voeden. (Exploration of the Food Domain.) Den Haag, Netherlands: Schuttelaar en Partners.

Organisaties en instellingen
Hieronder een lijst van de wetenschappelijke instellingen, overheidsorganen en organisaties die zijn geraadpleegd bij de totstandkoming van de film.

  • Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg & Heerlen
  • Centraal Planbureau, Den Haag
  • Centrum voor Landbouw en Milieu, Culemborg
  • De Kleine Aarde, Boxtel
  • Department of the Geophysical Sciences, University of Chicago, Chicago
  • Dierenbescherming, Den Haag
  • Directoraat Consumentenbeleid en Bescherming van de Gezondheid van de Europese Unie, Brussel
  • Directoraat Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Unie, Brussel
  • Erasmus Universiteit, Rotterdam
  • Ethisch Vegetarisch Alternatief, Gent
  • Eurostat, Brussel
  • Humane Society United States, Washington DC
  • Institute of Public Health, Cambridge
  • Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
  • Joint Research Centre Europe
  • KNMI, de Bilt
  • Landbouw Economisch Instituut, Den Haag
  • McDonalds Nederland
  • Milieu en Natuur Planbureau, Bilthoven
  • Milieucentraal, Utrecht
  • Milieudefensie, Amsterdam
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag
  • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag
  • National Institute of Livestock and Grassland Science, Tsukuba, Japan
  • Nederlandse Vegetariërsbond, Amsterdam
  • PETA, Washington
  • Productschap Zuivel, Den Haag
  • Productschappen Vee, Vlees en Eieren, Den Haag
  • PROFETAS, Amsterdam
  • RIVM, Bilthoven
  • Sojacoalitie, Amsterdam
  • Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
  • Verenigde Naties, New York
  • Voedingscentrum, Den Haag
  • Voorlichtingsbureau Vlees, Den Haag
  • Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Wageningen Universiteit en Research, Wageningen
  • Wakker Dier, Amsterdam
  • Wereld Natuur Fonds (WNF)
  • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Geneve
  • Wereldvoedselorganisatie (FAO), Rome
  • World Cancer Research Fund, Londen
  • World Watch Institute, Washington DC