De Haas in de Marathon: personen

De Haas in de Marathon

MARIANNE THIEME

Marianne Thieme is fractievoorzitter en mede-oprichtster van de Partij voor de Dieren. Na haar studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte zij enkele jaren (van 1998 tot 2001) bij een overheidsadviesbureau. Haar dierenbeschermingsloopbaan begon zij als faunaconsulent van de Dierenbescherming, waarna ze in 2001 beleidsmedewerker werd van Bont voor Dieren. In oktober 2002 richtte ze samen met andere dierenbeschermers de Partij voor de Dieren op. In november 2006 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels gekozen in de Tweede Kamer en werd ze fractievoorzitter.

De Haas in de MarathonNIKO KOFFEMAN

Niko Koffeman is oprichter en voorzitter van de Nicolaas G. Pierson Foundation en lid van de Eerste Kamer namens de Partij voor de Dieren. Niko Koffeman is een bevlogen dieren-, natuur- en milieubeschermer sinds zijn 18e. Hij verhinderde met de aanleg van een protestbos in het Lickebaertgebied dat daar een vuilstort kwam, hij voerde campagnes tegen de plezierjacht en genetische manipulatie van dieren, was medeoprichter van Stichting Wakker Dier en kreeg landelijke bekendheid in de strijd tegen de drijfjacht op wilde zwijnen door het Koninklijk huis. De documentaires Meat the Truth en Sea the Truth zijn beide ontstaan naar een idee van Koffeman.

Geïnterviewden

De Haas in de MarathonESTHER OUWEHAND

Esther Ouwehand verruilde in 2002 een veelbelovende carrière als marketing manager van jongerentijdschriften voor een baan bij de Partij voor de Dieren. In 2004 werd Esther Ouwehand coördinator partijbureau en was onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het partijbureau en het ondersteunen van het bestuur bij de ontwikkeling van beleid. Ze was in 2006 co-auteur van het Partij voor de Dieren-verkiezingsprogramma ‘220x liever…’. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 stond Esther Ouwehand op de tweede plaats van de kandidatenlijst. Samen met Marianne Thieme bekleed ze tot op heden twee zetels in de Tweede Kamer. Haar belangrijkste dossiers zijn dierproeven, biotechnologie, visserij, dieren en entertainment, klimaat en natuur.

 

De Haas in de MarathonKAREN SOETERS

Karen Soeters werd in augustus 2007 benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm Meat the Truth, verantwoordelijk voor de daarop volgende documentaire Sea the Truth en een van de makers van een visueel document over onverdoofd ritueel slachten. Naast deze activiteiten is ze werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren. Karen Soeters volgt de problematiek met betrekking tot dierenwelzijn en milieu al zo lang als zij zich kan herinneren.

De Haas in de MarathonLIEKE KELLER

Lieke Keller is directeur en mede-oprichtster van de Partij voor de Dieren. Lieke Keller heeft andragogie gestudeerd (met als specialisatie communicatie) en is van 1991 tot 2005 directeur geweest van Stichting Bont voor Dieren en daarnaast ook bestuurslid van Stichting Wakker Dier. Van oktober 2005 tot februari 2007 was Lieke Keller directeur van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Vanaf de oprichting is zij nauw betrokken bij de Partij voor de Dieren. Als bestuurslid is zij onder meer verantwoordelijk voor het partijbureau.

 

De Haas in de MarathonTON DEKKER

Ton Dekker is voormalig onderzoeker bij het Meertens Instituut (KNAW) en al jaren een actief dierenbeschermer. Hij is sinds 1979 betrokken bij verschillende dierenbeschermingverenigingen, waaronder de Dierenbescherming waar hij nu deel uitmaakt van het hoofdbestuur. Verder is Ton Dekker betrokken bij de Stichting Vissenbescherming, de Stichting Bont voor Dieren, Stichting Knaagdierencentrum en de Partij voor de Dieren.

 

FILMMAKERS:
Joost de Haas is wetenschapsjournalist en filmmaker. Hij maakt documentaires over wetenschap, milieu en ontwikkelingsproblematiek. Hij werkte onder meer voor VPRO, Teleac en BBC World.

De Haas in de Marathon is gemaakt in opdracht van De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving. Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek.