Nieuws

Discussie rondom Worldwatch rapport

Naar aanleiding van het recente rapport van het Worldwatch Institute is een boeiende discussie ontstaan over de verschillende berekeningen van de omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij. Henk Westhoek, programmaleider Landbouw van het PBL, zegt dat het WWI de CO2-uitstoot via uitademing ten onrechte meerekent. Bovendien worden de effecten van methaan omgeslagen over een periode van 20 jaar, in plaats van de 100 jaar  die veel andere wetenschappers hanteren.

In deze discussie kunnen en willen wij op dit moment geen positie kiezen, vooralsnog houden wij vast aan de 18% die de FAO berekende. Hoe het ook zij, wij zijn verheugd over de oplaaiende discussie. Of nu de 18% van de FAO of de 51% van het Worldwatch Institute aangehouden wordt, in beide gevallen is de veehouderij de grootste veroorzaker van klimaatproblemen via de uitstoot van broeikasgassen.