Nieuws

Discussie over megastallen moet onder druk gehouden worden

Discussie over megastallen moet onder druk gehouden worden

Het is noodzakelijk – en in het belang van de wetenschap en politiek – het debat over megastallen onder druk te houden. De beleidsvoering met betrekking tot megastallen blijkt zeer inadequaat en veelgehoorde stellingnames in de publieke en wetenschappelijke discussie rondom megastallen zijn eenzijdig, foutief of ongenuanceerd. Deze conclusies volgden uit de diverse presentaties tijdens de themadag die op zondag 2 juni georganiseerd werd door de Nicolaas G. Pierson Foundation. Meer dan 100 leden van de Partij voor de Dieren en Pink! woonden de lezingen van wetenschappers, praktijkdeskundigen en partijvertegenwoordigers bij.

Bram van Liere, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Staten van Noord-Holland opent de themadag met een case study over het politieke verzet tegen een megakippenstal in Hollands Kroon. Van Liere laat zien hoe inadequate regionale beleidsvorming misbruik kan bevorderen en politieke sturing belemmert. Hij constateert dat de huidige situatie een continue confrontatie met wanbeleid vereist om de mazen in de wet te kunnen dichten en de uitbreiding van megastallen te kunnen voorkomen.

Hoogleraar gewasfysiologie aan Wageningen UR Paul Struik, schetste in zijn presentatie een beeld van het Wageningse wetenschappelijke landschap en de rol van de wetenschapper in het debat over megastallen. Struik uitte zijn zorgen over de nadruk op intensivering en de ontkoppeling van het agro-ecosysteem in het onderzoek in Wageningen. De ecologische voetafdruk van intensieve veehouderij, waaronder het mestoverschot, is onaanvaardbaar groot, stelt Struik. Verder noemt hij antibiotica-resistentie, infectieziekten en fijnstof onderschatte bedreigingen van de volksgezondheid. Struik sluit af met een pleidooi voor erkenning van conceptuele diversiteit en normatieve discussie in de wetenschap en voor een verheffing van het maatschappelijk en wetenschappelijk debat.

Douwe Bouma sprak als praktijkdeskundige over zijn oprichting van het burgerinitiatief Stichting VROM? (Vroomshoop en omgeving geen mesthoop?). Stichting VROM? zet zich op politiek en juridisch niveau in om de negatieve effecten van de intensieve veehouderij te verkleinen. Bouma sprak zich onder meer uit over het belang maatschappelijke organisaties bij de dialoog rondom de megastallen te betrekken.

De dag werd afgerond met een debat rondom een aantal stellingnames. Veelgehoorde beweringen in het voordeel van megastallen werden door het publiek opgevoerd en vervolgens door Paul Struik van repliek voorzien. Stellingen als ‘Megastallen zijn beter voor dierenwelzijn’ of ‘Biologische veehouderij verbruikt een groter landoppervlak’ werden door middel van heldere redeneringen door Struik ontkracht, genuanceerd of weerlegd.