Nieuws

Conclusie themadag: jacht is zinloos en wreed

De jacht is overbodig, zinloos en wreed. Dat was de conclusie van de themadag Laat ze niet schieten die op zondag 10 juni georganiseerd werd door de Nicolaas G. Pierson Foundation.  Meer dan 100 leden van de Partij voor de Dieren en PINK! woonden de presentaties van wetenschappers en partijvertegenwoordigers bij.

Jacht is een omstreden onderwerp. Terwijl bijna driekwart van de Nederlanders van mening  is dat plezierjacht verboden moet worden, hebben zo’n 28.000 Nederlanders een jachtvergunning.  Provinciale Statenlid Anja Hazekamp, dit voorjaar nog vervanger van Marianne Thieme in de Tweede Kamer, opende de themadag met een schets van de jacht in Nederland. Op dit moment zijn vijf diersoorten bejaagbaar: hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven. Voor andere dieren moet een ‘ontheffing’ aangevraagd worden. Zo legitimeert het label ‘overlast’ de jacht op tal van diersoorten, gaande van huismus tot in sommige provincies zelfs de (verwilderde) kat.

Marcel Vossestein, voormalig voorzitter van de Natuurbeschermingscommissie KNNV, bracht een persoonlijk verhaal over zijn ervaring als kritisch beschouwer van het Veluws faunabeheer. Hij vergeleek natuurlijke sterfte met kunstmatige ingrepen van de mens via de jacht. CABWIM-bedrijfsleider en creatief brein Diederik van Liere zag meer heil in het zoeken naar alternatieven voor de jacht. Hij bedenkt ´out of the box´-oplossingen en bouwt bruggen met kennis vanuit de (gedrags-)biologie en technologie. Volgens Van Liere is het belangrijk om verder te kijken dan de typische vogelverschrikker en in plaats daarvan vanuit de positie van het dier te denken.  Zo wordt het duidelijk wat werkt en wat niet. Zijn ontwerp om ganzen uit productievelden te houden met een bewegende draad boekte alvast veel succes. Boeren blijven echter nog afwachtend om het daadwerkelijk te implementeren op hun akkers, veelal vanwege de ruime financiële vergoeding die de overheid momenteel betaalt voor schade door dieren aan landbouwgewassen.

De dag werd afgesloten door senator Niko Koffeman, die 20 stellingen uit het ‘jagerslatijn’ op de korrel nam. Stellingen als ‘jacht is diervriendelijk’, ‘jagers gaan overpopulatie te lijf’ of ‘alleen zieke en zwakke dieren worden gedood’, werden overtuigend weerlegd.