Nieuws

Cateraars beloven vleesvermindering op congres Meat the Truth – Next Generation

Contractcateraars gaan in 2013 stappen zetten op het gebied van vleesvermindering. Dat beloofden zij op 14 december tijdens het Meat the Truth – Next Generation Congres in Amsterdam.

Het congres vormde de afsluiting van het Meat the Truth Next Generation Traineeship van de Nicolaas G. Pierson Foundation, waarin een groep van 25 jongeren zich verdiepte in het thema vleesvermindering. Wetenschappers en overheid zijn het er steeds meer over eens:  we moeten minder dierlijke producten consumeren. Een ‘eiwittransitie’ van dierlijke naar meer plantaardige eiwitbronnen is één van de oplossingen.

De deelnemers aan het Meat the Truth – Next Generation Traineeship onderzochten hoe we die vermindering op grote schaal kunnen bewerkstelligen. Zij verdiepten zich in thema’s gaande van overheidsbeleid tot educatie en beeldvorming rond eiwittransitie in de media en in de cateringsector. De gebundelde resultaten van hun onderzoeken werden op het congres gepresenteerd. In vijf brainstormsessies gingen de jongeren over hun bevindingen in gesprek met beleidsmakers, politici, contractcateraars en mensen uit het onderwijs. Het animatiefilmpje ‘Cateraar, word wereldverbeteraar’ dat door de trainees was gemaakt, viel zeer in de smaak. Naar aanleiding van één van de rondetafelgesprekken gaven alle aanwezige contractcateraars aan overtuigd te zijn van de noodzaak van een eiwittransitie en beloofden zij zich in het komende jaar in te gaan zetten voor vleesvermindering.

Speciale gasten waren fractievoorzitter van De Partij voor de Dieren Marianne Thieme, die het congres inleidde, en Dr. Melanie Joy, professor psychologie aan de University of Massachusetts. Joy gaf een lezing met als titel ‘Why we love dogs, eat pigs and wear cows’, naar haar gelijknamige boek uit 2010.