Nieuws

11 januari nieuw boek: Meat, The Future

11 januari nieuw boek: Meat, The Future

Op zondag 11 januari 2015 komt het nieuwste boek van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, uit:

Meat
The Future
How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More

Deze nieuwe, Engelstalige publicatie laat onder andere de relatie zien tussen voedselzekerheid en dierlijke eiwitten. Schattingen geven aan dat de wereldbevolking rond 2050 gegroeid zal zijn tot 9,6 miljard mensen en naar verwachting zal stijgende welvaart zorgen voor een groter aandeel van vlees en zuivel in voedingspatronen. Volgens wetenschappers leidt deze combinatie van bevolkingsgroei en veranderende diëten ertoe dat de voedselproductie zal moeten verdubbelen. Dit zou enorme gevolgen hebben voor onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Voedselproductie speelt een belangrijke rol in door mensen veroorzaakte milieuproblemen en vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft een onevenredig grote invloed op hulpbronnen en klimaatverandering.

Voor dit boek hebben we wetenschappers gevraagd om te onderzoeken wat de invloed is van vleesconsumptie op urgente problemen zoals de afname van biodiversiteit, verandering in landgebruik en verstoring van de fosforcyclus en om uiteen te zetten hoe dit samenhangt met voedselzekerheid. Het sterk verminderen van vleesconsumptie zou grote voordelen hebben op al deze gebieden. Op de vraag hoe we dit kunnen bereiken, wijzen sommige wetenschappers op de noodzakelijke gedragsveranderingen die plaats moeten vinden bij overheden, consumenten en de voedselindustrie, terwijl anderen een overzicht bieden van het zich snel uitbreidende aanbod van vleesvervangers en van studies die wijzen op de gezondheidsvoordelen van plantaardige voedingspatronen.

Wetenschappers, zoals Harry Aiking, Jan Willem Erisman, Arjen Hoekstra, Pim Martens, Hans Dagevos, Erik de Bakker, Henriëtte Prast en Kim van der Leeuw, hebben meegewerkt aan deze publicatie van de Nicolaas G. Pierson Foundation.