Word donateur

De Nicolaas G. Pierson Foundation is sterk afhankelijk van de financiële bijdragen van het publiek. Zonder uw steun zou het niet mogelijk zijn om nieuwe en baanbrekende activiteiten te ontplooien.

Als u het werk van de Nicolaas G. Pierson Foundation financieel wilt steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL58 TRIO 0781 4376 87, op naam van Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson in Amsterdam (IBAN NL58 TRIO 0781 4376 87 ; BIC TRIONL2U). Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Bij een lening, die wordt omgezet in een periodieke notariële schenking, kunt u zelfs profiteren van drempelloze fiscale aftrek. We verstrekken u op verzoek graag meer informatie over deze mogelijkheid.

U kunt ook direct een bedrag doneren, via het formulier hiernaast:

Ja, ik steun de NGPF

Ander bedrag: €