Vacature: Directeur (part-time)

De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, is op zoek naar
een

Directeur (part-time)

Heb je sterke affiniteit met de Partij voor de Dieren en met wetenschappelijk onderzoek? Heb je ervaring met
het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot
communicatiecampagnes rond de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur?
Dan zou dit jouw nieuwe functie kunnen zijn!

De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de
totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving.
Je weet wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote
publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast ben je de dagelijkse manager
en realiseer je het jaarplan samen met twee parttime medewerkers. De directeur rapporteert aan het bestuur
van de NGPF.

COMPETENTIES DIE WE ZOEKEN IN DE NIEUWE DIRECTEUR:
● Netwerken
● Zelf-starten
● Bouwen
● Resultaat gericht

GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE DIRECTEUR
● Academisch werk- en denkniveau
● kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
● kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de NGPF en de Partij voor de Dieren;
● sensitiviteit voor de rol van de NGPF in de maatschappij;
● ervaring met het managen van (dan wel het houden van toezicht op) een soortgelijke
stichting/organisatie;
● nationale en internationale ervaring;
● ervaring met media productie;
● in staat en bereid zijn de strategie en het beleid van de stichting en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling voor te bereiden en uit te voeren, alsmede om de doelstellingen van de
stichting te realiseren en hierover verantwoording af te leggen aan het bestuur, onder meer door het
gevraagd en ongevraagd verschaffen van alle daartoe benodigde informatie;
● bereid zijn om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen
● bereid zijn om in te stemmen met het Directiereglement;
● geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
● bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als notulist bij overleggen met het bestuur;
● werkzaam kunnen zijn in teamverband;

Deze functie is vooralsnog voor 2 dagen in de week. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan je cv met een korte introductie en motivatie naar
stephanie.palsma@ngpf.nl.