Tag Archives: Plan B

Nano-cluster: Zoönosen

Nano-cluster: Zoönosen

Vijf miljoen slachtvarkens in Nederland zijn drager van het Hepatitis-E virus. Geelzucht. En Hepatitis E komt ook steeds vaker bij mensen voor. Nergens ter wereld zijn meer mensen dragers van het Hepatitis-E virus dan in Nederland. Bijna nergens ter wereld worden zoveel varkens gefokt op zo’n klein oppervlak. Bij de bloedbank Sanquin maakt men zich grote zorgen.

Continue Reading

Nano-cluster: Bijensterfte

Nano-cluster: Bijensterfte

Bijensterfte vormt een gevaar voor alle leven op aarde omdat bijen van groot belang zijn bij de voedselproductie, bijen en andere insecten bestuiven onze gewassen. Een derde van het voedsel dat we eten is afhankelijk van bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. 

Continue Reading

Nano-cluster: Water

Nano-cluster: Water

663 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Maar in ons land hebben we daar helemaal geen last van. In het natte Nederland gebruiken we zelfs veel meer water dan we nodig hebben. Wat weinigen zich realiseren is dat 95% van het water wat wij Nederlanders gebruiken uit het buitenland komt. Uit arme delen van de wereld. De watervoetafdruk heet dat.

Continue Reading

Nano-cluster: Luchtvervuiling

Nano-cluster: Luchtvervuiling

Jaarlijks sterven wereldwijd in totaal 6,5 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door onder meer kolencentrales, industrie, auto’s ,vrachtwagens, de veehouderij en door het in huis stoken van mest en hout. Dat is 11,6 % van alle wereldwijde sterfgevallen.

De Wereld Gezondheids Organisatie luidt de noodklok, en eigenlijk is er maar een oplossing: een belasting op luchtvervuiling. Zodat de vervuiler betaalt en er belang bij heeft te stoppen met vervuilen. Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.