Tag Archives: one single planet

Nano-cluster: Opwarming van de aarde

Nano-cluster: Opwarming van de aarde

De snelle opwarming van de aarde zal leiden tot hongersnood en vluchtelingenstromen. Klimaatvluchtelingen zullen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de stijgende zeespiegel. In het jaar 2070 zal bij ongewijzigd beleid de opwarming van de aarde 5000 x sneller gaan dan het tempo waarin rijst- en tarweplanten zich aan kunnen passen. Rijst en Tarwe zorgen voor de helft van alle energie die we als mensen dagelijks nodig hebben.

Continue Reading

Nano-cluster: Politieke klimaatverandering

Nano-cluster: Politieke klimaatverandering

Politieke klimaatverandering
Het Planbureau voor de Leefomgeving, de SER en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zeggen allemaal dat natuur, milieu en klimaat in ernstige problemen komen als de veehouderij niet drastisch wordt ingeperkt. Veehouderij is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgas en veroorzaakt heel veel andere vervuiling. Zou het iets uitmaken als we allemaal een dagje minder vlees zouden eten? Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam berekende dat het effect van een dagje minder vlees gelijk staat aan ruim een miljoen auto’s van de weg halen.

Ook wetenschappers van de Universiteit van Oxford zien dat als oplossing: als we allemaal zouden kiezen voor een plantaardig menu zouden er in 2050 8 miljoen mensen per jaar minder sterven aan de gevolgen van hun dieet, zou de uitstoot van broeikasgassen met 2/3 worden teruggedrongen en zouden we op termijn elk jaar 1,5 biljoen dollar minder klimaatschade hebben.

Minder dierlijke producten is een essentieel onderdeel van Plan B. Omdat er geen PlaneetB is.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.

Nano-cluster: Bijensterfte

Nano-cluster: Bijensterfte

Bijensterfte vormt een gevaar voor alle leven op aarde omdat bijen van groot belang zijn bij de voedselproductie, bijen en andere insecten bestuiven onze gewassen. Een derde van het voedsel dat we eten is afhankelijk van bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. 

Continue Reading

Nano-cluster: Water

Nano-cluster: Water

663 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Maar in ons land hebben we daar helemaal geen last van. In het natte Nederland gebruiken we zelfs veel meer water dan we nodig hebben. Wat weinigen zich realiseren is dat 95% van het water wat wij Nederlanders gebruiken uit het buitenland komt. Uit arme delen van de wereld. De watervoetafdruk heet dat.

Continue Reading