Tag Archives: landbouw

Nano-cluster: Bijensterfte

Nano-cluster: Bijensterfte

Bijensterfte vormt een gevaar voor alle leven op aarde omdat bijen van groot belang zijn bij de voedselproductie, bijen en andere insecten bestuiven onze gewassen. Een derde van het voedsel dat we eten is afhankelijk van bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. 

Continue Reading

Nano-cluster: Landbouw

Nano-cluster: Landbouw

Gangbare landbouw kan op termijn de wereld niet voeden. Kunstmest raakt op, en dat is maar goed ook. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een groot gevaar voor bijen en andere bestuivers. Genetisch gemanipuleerde gewassen brengen grote onzekerheden met zich mee en dierlijke mest kan een besmettingshaard vormen voor ziekten bij mensen en dieren.

Continue Reading