dr. Nina Cohen, medewerker

Nina Cohen heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd in de dierethiek aan de Wageningen Universiteit. Zij deed onderzoek naar de morele overtuigingen over dieren in de Nederlandse samenleving.

Bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren doet zij de fondsenwerving voor diverse projecten. Daarnaast houdt zij de wetenschappelijke ontwikkelingen bij op diverse gebieden voor documentaires en andere activiteiten. Daarnaast werk ze als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren in de gemeente Amsterdam en bij House of Animals, een kenniscentrum over dieren. Bij de Vrije Universiteit is zij supervisor van masterstudenten die zij begeleidt in hun onderzoeksstage.