About the author ngpf

Méér!

Méér!

Wetenschapsbundel Méér! pleit voor een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes

Canadese uitgave klimaatbundel Meat the Truth

Canadese uitgave klimaatbundel Meat the Truth

In navolging van de uitgave van ‘Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change’ in Frankrijk is het boek nu ook op de Canadese markt verkrijgbaar. De bundel vormt het vervolg op de documentaire ‘Meat the Truth’ van de Nicolaas G. Pierson Foundation welke cover La Verite du Hamburger-2inmiddels in 14 taalversies en 18 landen beschikbaar is. ‘La Vérité sur le Hamburger’ zal in verschillende regio’s in Canada verspreid worden.

Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change’ bundelt essays van tal van wetenschappers – waaronder Geoff Russell, Daniëlle Nierenberg, Barry Brook en Harry Aiking – die het verband tussen de veehouderij en de opwarming van de aarde in kaart brengen. De Nicolaas G. Pierson Foundation beoogt met deze uitgave een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de consumptie van dierlijke eiwitten in relatie tot het klimaatprobleem.

Meat the Truth en Sea the Truth wereldwijd in de aandacht

Meat the Truth en Sea the Truth wereldwijd in de aandacht

Er is veel internationale belangstelling voor de films Meat the Truth en Sea the Truth. Met vaste regelmaat worden er vertoningen van de documentaires in het buitenland georganiseerd, uiteenlopend van een kleinschalige informatieavond in een bibliotheek in Sigtuna, Zweden, tot een filmavond als onderdeel van een reeks klimaatfilms op de American University in Washington tot aan omvangrijkere festivals zoals het VegFest Uk in Londen, waar beide films in oktober vertoond zullen worden.

De film Sea the Truth, in 2010 gemaakt in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation, staat deze zomer in het bijzonder in India in de belangstelling waar de film geselecteerd is voor twee afzonderlijke filmfestivals. Eind augustus is de documentaire Sea the Truth, over de gevolgen van overbevissing en vervuiling op ecosystemen, te zien op het Voices from the Waters International Film Festival. Dit festival vindt plaats in het Zuid-Indische Bangalore en richt zich speciaal op films met aandacht voor water en klimaatverandering. Tussen 18 en 22 september zal Sea the Truth vertoond worden op het Auroville Film Festival, enkele honderden kilometers ten zuidoosten van Bangalore.

Naast de aandacht die de films genieten door internationale roulatie wordt ook het bereik van de films online steeds groter door het almaar toenemende aantal taalversies. Zo is de film Meat the Truth – al in meer dan tien verschillende talen beschikbaar – nu ook in de Hebreeuwse taal te bekijken en zal Sea the Truth binnenkort eveneens toegankelijk zijn voor het Poolssprekende publiek.

Discussie over megastallen moet onder druk gehouden worden

Discussie over megastallen moet onder druk gehouden worden

Het is noodzakelijk – en in het belang van de wetenschap en politiek – het debat over megastallen onder druk te houden. De beleidsvoering met betrekking tot megastallen blijkt zeer inadequaat en veelgehoorde stellingnames in de publieke en wetenschappelijke discussie rondom megastallen zijn eenzijdig, foutief of ongenuanceerd. Deze conclusies volgden uit de diverse presentaties tijdens de themadag die op zondag 2 juni georganiseerd werd door de Nicolaas G. Pierson Foundation. Meer dan 100 leden van de Partij voor de Dieren en Pink! woonden de lezingen van wetenschappers, praktijkdeskundigen en partijvertegenwoordigers bij.

Bram van Liere, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Staten van Noord-Holland opent de themadag met een case study over het politieke verzet tegen een megakippenstal in Hollands Kroon. Van Liere laat zien hoe inadequate regionale beleidsvorming misbruik kan bevorderen en politieke sturing belemmert. Hij constateert dat de huidige situatie een continue confrontatie met wanbeleid vereist om de mazen in de wet te kunnen dichten en de uitbreiding van megastallen te kunnen voorkomen.

Hoogleraar gewasfysiologie aan Wageningen UR Paul Struik, schetste in zijn presentatie een beeld van het Wageningse wetenschappelijke landschap en de rol van de wetenschapper in het debat over megastallen. Struik uitte zijn zorgen over de nadruk op intensivering en de ontkoppeling van het agro-ecosysteem in het onderzoek in Wageningen. De ecologische voetafdruk van intensieve veehouderij, waaronder het mestoverschot, is onaanvaardbaar groot, stelt Struik. Verder noemt hij antibiotica-resistentie, infectieziekten en fijnstof onderschatte bedreigingen van de volksgezondheid. Struik sluit af met een pleidooi voor erkenning van conceptuele diversiteit en normatieve discussie in de wetenschap en voor een verheffing van het maatschappelijk en wetenschappelijk debat.

Douwe Bouma sprak als praktijkdeskundige over zijn oprichting van het burgerinitiatief Stichting VROM? (Vroomshoop en omgeving geen mesthoop?). Stichting VROM? zet zich op politiek en juridisch niveau in om de negatieve effecten van de intensieve veehouderij te verkleinen. Bouma sprak zich onder meer uit over het belang maatschappelijke organisaties bij de dialoog rondom de megastallen te betrekken.

De dag werd afgerond met een debat rondom een aantal stellingnames. Veelgehoorde beweringen in het voordeel van megastallen werden door het publiek opgevoerd en vervolgens door Paul Struik van repliek voorzien. Stellingen als ‘Megastallen zijn beter voor dierenwelzijn’ of ‘Biologische veehouderij verbruikt een groter landoppervlak’ werden door middel van heldere redeneringen door Struik ontkracht, genuanceerd of weerlegd.

Nieuwe wetenschapsbundel Meer! gepresenteerd in de Eerste Kamer

Nieuwe wetenschapsbundel Meer! gepresenteerd in de Eerste Kamer

Maandag 27 mei jl. vond de boekpresentatie van de nieuwe uitgave van de Nicolaas G. Pierson Foundation Méér! plaats. In de bundel Méér! van Marianne Thieme (red.) pleiten onafhankelijke wetenschappers voor een radicale omslag naar andere, duurzame beleidskeuzes. Ter gelegenheid van de uitgave werd er een minisymposium gehouden in de historische, plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Méér! is het kernthema geworden van onze samenleving: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde is voor geluk en welvaart. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis, manifesteert zich nu als monetaire crisis. Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

De bundel Méér! biedt inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. De bijdragen komen van auteurs als Louise Vet, Arjen Hoekstra, Bert Smit, Jaap Schröder, Jules Bos, Arjo Klamer, Leida Rijnhout, Jan Rotmans en Arnold Tukker die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken werkbare oplossingen voor de crises bepleiten. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor ons handelen. Samen schreven ze een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

Het boek Méér! heeft met nadruk geen partijpolitieke achtergrond, maar wil alle politici, beleidsmakers en burgers inspireren tot het maken duurzame keuzes die mogelijk zijn binnen de draagkracht van de aarde.

De bundel Méér! is te koop in de webwinkel van de Partij voor de Dieren.

Méér! is nu ook als e-book in het Engels, Duits, Frans en Arabisch verkrijgbaar. Klik hier om een e-book te bestellen.

 

Themadag Megamorfose NL

Themadag Megamorfose NL

Op zondag 2 juni 2013 organiseert de Nicolaas G. Pierson Foundation de themadag Megamorfose NL. De themadag over megastallen is bedoeld voor leden van de Partij voor de Dieren en Pink! en zal plaatsvinden in Bussum vanaf 14:00 uur. Sprekers, waaronder Marianne Thieme, Peter Struik en Douwe Bouwma, zullen op deze themadag vanuit verschillende invalshoeken toelichting geven op argumenten in de discussie omtrent megastallen. Introducés zijn uiteraard welkom.

Schrijf u hier in.

Een routebeschrijving vind u hier.

Themadag Megamorfose NL

Op 2 juni organiseert de Nicolaas G. Pierson Foundation ‘Megamorfose NL’, een themadag over megastallen. Sprekers, waaronder Marianne Thieme, Peter Struik en Douwe Bouwma, zullen op deze themadag vanuit verschillende invalshoeken toelichting geven op argumenten in de discussie omtrent megastallen. De dag wordt om 17:30u afgesloten met een borrel.

Documentaire De Haas in de Marathon heeft eigen website

De film De Haas in de Marathon, over 10 jaar Partij voor de Dieren, is nu ook online te bekijken. De documentaire, die Joost de Haas maakte in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation, blikt terug op de bewogen oprichting van de partij tot aan het moment dat zij zetels wist te veroveren in de Tweede Kamer en uitgroeide tot een haas in de marathon. Naast de documentaire vindt u op de website www.dehaasindemarathon.nl achtergrondinformatie, vertoningsdata, een fotogalerij en persmateriaal van de film.

De Haas in de Marathon ging op zondag 28 oktober in première in theater Orpheus in Apeldoorn, tijdens het tienjarig jubileum van de Partij voor de Dieren.

Boekpresentatie Franstalige versie van klimaatbundel Meat the Truth in Parijs

De klimaatbundel en DVD van Meat the Truth zijn sinds vorige week ook in Frankrijk verkrijgbaar. La Vérité sur la Viande werd op 3 april in Parijs gepresenteerd door Marianne Thieme en de Franse uitgever Les Arènes.

De Engelstalige bundel Meat The Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change werd in 2010 uitgebracht door de Nicolaas G. Pierson Foundation als vervolg op de internationaal gerenommeerde klimaatfilm Meat the Truth. Tal van wetenschappers komen in het boek aan het woord, zoals Geoff Russell, John Powles, Elke Stehfest, Daniëlle Nierenberg, Barry Brook en Harry Aiking. Ook de wetenschappers van Wageningen Universiteit die de conclusies van Meat the Truth doorrekenden op verzoek van minister Verburg en Marianne Thieme leverden een bijdrage aan het boek. Verder zijn er in het boek bijdragen van opinieleiders als Mark Bittman (New York Times), Tobias Leenaert (EVA) en Dirk Jan Verdonk opgenomen.

De Nicolaas G. Pierson Foundation beoogt met deze bundel inzicht te geven in het verband tussen de veehouderij en de uitstoot van broeikasgassen en de waarde van een overgang naar een meer plantaardig voedingspatroon.

“Meat the Truth markeert de omslag in denken over de productie van dierlijke eiwitten. Het is fantastisch dat de boodschap van Meat the Truth nu ook voor het Franstalig publiek toegankelijk is. Het is in het belang van toekomstige generaties dat het debat over de consumptie van vlees in relatie tot het klimaatprobleem zo breed mogelijk wordt gevoerd,” aldus Marianne Thieme, partijleider Partij voor de Dieren.